PARLAMENT

El PP fa política-ficció amb les esmenes als pressupostos

Els populars deixen partides en números negatius i fins i tot confonen les funcions dels organismes

Les més de 400 esmenes del Partit Popular als pressupostos del Govern tenen la virtut d’haver creat un nou gènere literari: la política-ficció. Els populars deixen partides en números negatius i fins i tot confonen la funció d’organismes de l’administració, als quals adjudiquen tasques que no són del seu domini.

Una de les constants a les esmenes que lleven partides de doblers d’un lloc per posar-los a un altre és superar allò que està pressupostat. Per exemple, mentre que Planificació forestal disposa d’un pressupost de 4.817.223 euros a la Conselleria de Medi Ambient, el PP hi fa esmenes per valor de 7.094.916 euros. El mateix passa en el cas de la Gestió d’espais naturals: el pressupost és de 3.078.186 euros, i les esmenes arriben als 4.854.372 euros.

En el cas de la Conselleria d’Hisenda, els populars deixen clar que l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció no és el seu organisme preferit: té un pressupost de 937.054 euros però li treuen el triple de doblers. D’aquesta manera obtenen uns doblers inexistents per reclamar més pressupost en altres àrees. El mateix fan amb el sou del director de l’Oficina, Jaume Far. El PP vol fer servir els 95.000 euros que el director cobra anualment per a un projecte de residència i centre de dia a Sant Josep d’Eivissa, per a beques a escoletes concertades i per apujar el pressupost d’Emergències. En cada un d’aquests tres casos es reclama tot el sou sencer. Far hauria de pagar 190.000 euros l’any, en lloc de cobrar.

Una altra petició curiosa dels populars és que es deixin de pagar els interessos del deute públic de la Comunitat que s’han d’abonar el 2019. En lloc de complir amb aquesta obligació, el PP considera que s’haurien de reforçar les polítiques socials. Les esmenes per valor de 35,8 milions d’euros suposarien deixar de pagar un 30% dels interessos del deute (en total són 116 milions).

Ens que canvien de funció

Les esmenes d’afectació, que destinen part d’una partida a algun projecte concret, ofereixen un altre desplegament d’errades per part del Partit Popular. En el cas de la Conselleria d’Educació, destinen una partida de la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa per mantenir les escoles municipals de música. Però, com els mateixos populars indiquen, les escoles municipals són competència dels ajuntaments i no d’aquesta Direcció General. En una altra esmena, la proposta del PP és dotar de doblers la reforma del Conservatori d’Eivissa. Per sort per als estudiants eivissencs, aquesta reforma ja es va pressupostar aquest 2018 i actualment es troba en fase de licitació.

Sobre l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC) recau el pes de tres esmenes populars per iniciar la construcció del CEIP de Cala Bou i redactar els projectes del CEPA Calvià i el CEIP Alcúdia. En el primer cas, les obres es fan amb conveni amb l’Ajuntament de Sant Josep i no té impacte en el pressupost de l’IBISEC. Quant al CEPA de Calvià, torna a ser l’Ajuntament el que, mitjançant conveni, redacta i executa l’informe. Per últim, no cal redactar el projecte del CEIP d’Alcúdia perquè ja es va entregar a l’Ajuntament l’octubre passat.

També criden l’atenció les errades tècniques que afecten la Conselleria de Medi Ambient, sobretot perquè el president del PP balear, Biel Company, va liderar precisament aquesta conselleria durant la legislatura anterior. En una de les esmenes, els populars proposen que es destinin 600.000 euros del pressupost d’Abaqua per posar en funcionament la bassa de reg de Formentera. Però és complicat que aquesta esmena tiri endavant per dos motius: d’una banda, la bassa de reg de Formentera es va inaugurar el 14 de novembre i, de l’altra, Abaqua no fa basses de reg, perquè són competència de la Direcció General d’Agricultura.

Una altra de les propostes és destinar un milió d’euros per instal·lar l’emissari de la salmorra a la depuradora d’Eivissa. La llàstima és que la salmorra (aigua amb concentració de sal superior al 5%) sol ser un problema a les dessaladores, no a les depuradores. El PP també sol·licita dotar l’Ibanat amb 2.399.058 euros procedents de l’Impost de Turisme Sostenible a fi de reforçar la neteja dels torrents de les Illes. Però, segons fonts del Govern, l’Ibanat no s’ocupa d’aquesta tasca. Sí que se n’encarrega la Direcció General de Recursos Humans mitjançant concurs públic.

Una pràctica que s’ha fet “tota la vida”

La diputada del PP Marga Prohens no troba res d’estrany en el fet que es facin esmenes a determinades partides per un valor superior al que s’ha pressupostat. “Això passa sempre. Ho han fet tots els partits tota la vida”, diu Prohens. “No és gens estrany. Es fa perquè saps que no t’ho aprovaran tot. És una tècnica habitual de fer esmenes aquí i a Madrid”, afegeix la diputada, qui assegura que amb les del PSIB de la legislatura passada ocorregué el mateix.