L'Ajuntament d'Inca repararà les deficiències de la reforma del mercat cobert

Ha obert un expedient a Dragados SA i li imputarà el cost de la restauració, que puja a quasi 35.000 euros

Un cop finalitzades les obres del mercat cobert d’Inca, l’Ajuntament va incoar expedient a Dragados SA perquè reparàs les deficiències detectades a l’edifici. Atès que l’empresa constructora no ha complert amb aquest acord en el termini establert, el Consistori ha acordat, durant la Comissió de Medi Ambient i Model de Ciutat, l’execució subsidiària de les obres per arreglar els problemes que s'hi han trobat i imputar el cost de les obres a Dragados SA.

"Aquestes deficiències causen un perjudici als usuaris i concessionaris de l’edifici del mercat cobert. Per aquest motiu, hem decidit reparar els desperfectes de manera subsidiària i evitar així allargar aquesta situació”, ha assenyalat el batle, Virgilio Moreno.

Les obres consistiran a reparar els desperfectes en l’accés a l’aparcament i arreglar totes les filtracions d’aigua que afecten la construcció, especialment la façana, l’aparcament i la zona de l’ascensor. "Les filtracions afecten la solidesa de l’edifici i danyen les instal·lacions, per això és important arreglar les deficiències tan aviat com es pugui”, ha explicat el regidor d’Urbanisme, Andreu Caballero.

Pressupost

Una vegada aprovada la reparació forçosa, mitjançant execució subsidiària, de les deficiències de l’edifici del mercat cobert, l’acord passarà pel ple, que tindrà lloc aquest dijous, 5 de setembre. D’aquesta manera es podrà procedir a iniciar el procediment per a la contractació d’una empresa. L’import previst per a la realització d’aquestes tasques és de 34.620 euros.