Son Servera tanca el 2019 reduint el deute a 3,2 milions d'euros

L'Ajuntament assegura que compleix amb les fases d'amortització previstes

L’Ajuntament de Son Servera ha fet una operació financera vinculada a l’amortització i la cancel·lació anticipada del deute de 300.000 euros, com estava previst en el pressupost general de l'any passat.

Amb aquesta operació, l’Ajuntament ha tancat el darrer any amb un deute de 3,2 milions d'euros, amb la previsió de reduir-lo a dos milions en acabar el 2020, cosa que suposarà un endeutament públic d'un 12,84%, xifra molt inferior al 110% al qual poden arribar les entitats locals per poder concertar noves operacions de crèdit.

La regidora d’Hisenda, Margalida Vives, ha mostrat la seva satisfacció per aquesta reducció de l’endeutament municipal, que valora com "una gestió responsable dels comptes públics", després d'haver tancat l’exercici del 2019 amb un romanent de tresoreria positiu.

Tot i això, l’equip de govern progressista assegura que des de fa anys no concerta cap nova operació d’endeutament i tots els projectes d’inversió per millorar infraestructures, serveis i vies públiques s’han duit a terme amb recursos propis i subvencions d’altres institucions.

Mantenir les inversions

"Aconseguir aquestes xifres ha implicat anys de tasca responsable i eficient per part d’aquest equip de govern que no ha deixat de banda les inversions per al poble i ha sabut gestionar les arques públiques sense incrementar el deute, cosa que ha permès que ara mateix l’economia municipal pugui encarar el futur amb una base sòlida. Val la pena recordar que en vuit anys el deute s’ha reduït 15 milions d’euros, sense retallar els serveis", conclou Margalida Vives.