El batle de ses Salines, al jutjat per una demanda de l'arquitecte municipal

El funcionari l'ha denunciat per presumptes injúries i calúmnies

El batle de ses Salines, Bernat Roig (Endavant), està citat aquest dimecres a les 11.30 h al jutjat número 3 de Manacor com a investigat en un causa de presumptes injúries i calúmnies a un funcionari públic. El demandant és Antoni Campins, l'arquitecte municipal, que actualment ocupa el seu lloc de feina, després de complir una inhabilitació de 36 mesos.

Coincidint amb el tema judicial, l'Ajuntament de ses Salines va ajornar en el ple d'aquest dilluns l'increment de complements específics a tres funcionaris, entre els quals es troba l'arquitecte municipal, a qui se l'hauria de retribuir amb 18.000 euros anuals més. Abans de prendre la determinació, el Consistori acordà demanar més informes jurídics sobre la demanda d'increments salarials.

D'altra banda, es va acordar per unanimitat la implantació de l’acord al qual es va arribar amb els representants dels treballadors públics per aplicar la carrera professional al personal funcionari del municipi, tant de carrera com interí, personal laboral fix i temporal. La carrera professional permetrà als empleats públics de ses Salines canviar de grau, categoria o esglaons dins l’administració municipal sense necessitat de canviar de lloc de feina.

El ple municipal també aprovà per unanimitat, a proposta del PP, una amortització de crèdit per valor de 192.629 euros per majors ingressos de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) d’exercicis anteriors. En aquest punt, es va aprovar exigir a l'ATIB els interessos per demora de pagament corresponents a les liquidacions pendents.

Bonificacions i sancions

La corporació municipal ha acordat modificar l’ordenança reguladora sobre l’impost de circulació, per tal d’augmentar la bonificació als propietaris de vehicles elèctrics amb un màxim de dos vehicles per titular, als quals s’aplicarà una bonificació del 65% sobre el primer vehicle i un 25% de rebaixa sobre el segon.