El Pi i PP d'Alcúdia volen que el 30% de l'ecotaxa vagi a projectes municipals

L'Ajuntament valora les inversions a l'Escola Nàutica i a la murada medieval amb l'impost de turisme sostenible

Els principals partits d'Alcúdia, El Pi (6), al capdavant del govern municipal, i el PP (4), al capdavant de l'oposició, han coincidit a demanar al Govern balear que el 30% de la recaptació de l'impost de turisme sostenible, conegut popularment com a ecotaxa, vagi directament destinat a projectes presentats per les entitats locals. Així s'aprovat en el darrer ple municipal, recollit en un acord al qual també s'ha sumat Unió per Alcúdia (1), mentre que el principal soci de govern d'El Pi, el PSOE, se n'ha abstingut, i el grup Gent per Alcúdia (GxA) hi ha votat en contra.

El mateix acord inclou altres punts referits a l'ecotaxa, com la sol·licitud que sigui la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) el marc de debat sobre el repartiment i destinació de l'impost turístic. També es demana que, igual que a la primera convocatòria, els ajuntaments puguin presentar projectes ajustats al caràcter finalista del tribut.

No obstant això, des d'El Pi s'ha introduït a la moció sobre el repartiment de l'impost de turisme sostenible, presentada pel PP, un punt explícit d'agraïment al Govern per les inversions aprovades per a Alcúdia, amb el finançament de l'ecotaxa, com són l'Escola Nàutica i la continuació del projecte de recuperació de la murada medieval de la ciutat. 

Per part seva, Gent per Alcúdia (2), a través del portaveu, Tomàs Adrover, ha retret al PP el seu posicionament actual amb l'ecotaxa, contrastat amb el fet que el 2003 el partit conservador derogàs la primera aplicació de l'impost. Adrover ha recordat que si el PP hagués tingut un altre tarannà, des de 2003 el conjunt de les Illes Balears hauria disposat de 1.000 milions d'inversió que hauria revertit en benefici del conjunt de tots els municipis.

Rebaixa d'IBI

Per unanimitat de tots el partits municipals, l'Ajuntament abaixarà un 5% el rebut de l’Impost de Béns Immobles (IBI) corresponent al 2018. Amb aquesta baixada, es veuran beneficiats un 95% dels rebuts. La regidora d’Hisenda, Joana Maria Bennàssar, ha anunciat que el tipus de gravamen passarà del 0,54% al 0,51% del valor dels immobles, la qual cosa suposa un 5% de rebaixa. Aquesta mesura afectarà un total de 17.814 rebuts i suposa per a l'Ajuntament una reducció d’ingressos de 395.000 euros per a l'any vinent.

L'actual pacte de govern també deixa la porta oberta a una nova baixada d’imposts a curt termini, a la vegada que ha demanat la mediació del PP  per poder exposar davant el Ministeri d'Hisenda la situació de bloqueig inversionista que pateix Alcúdia, amb 56 milions d’euros al banc. A hores d'ara, l'Ajuntament no pot donar nous serveis o abaixar més els imposts a cusa de l'encotillament de la Llei d'estabilitat pressupostària del govern central, que obliga les administracions locals a mantenir una política restrictiva i assolir els reptes de control del dèficit públic imposat per la Unió Europea.

Des de l’oposició, el grup del PP, a través de la regidora Coloma Terrasa, considera que la rebaixa tributària és una bona notícia per al conjunt de la ciutadania, i que si es pot s’ha de continuar en aquesta línia, a més de proposar fer-la extensiva també a béns rústics, industrials o d’hoteleria.