La Llei de transparència, una assignatura pendent

Ajuntaments i altres administracions incompleixen la norma, obligatòria des del 10 de desembre

Un ciutadà que es disposi a consultar un projecte que està en exposició pública a la Demarcació de Costes s’haurà de dirigir a la seva seu, situada a Palma i oberta tan sols de 9 a 14 h, entrar en una petita habitació i, des d’allà, consultar la documentació sol·licitada sense possibilitat de fer-ne còpies o ni tan sols una foto dels documents. Tampoc no els podrà consultar a través de cap pàgina web. Aquest és un dels exemples d’incompliment de la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern, aprovada fa dos anys per l’executiu espanyol i que l’administració està obligada a complir des del 10 de desembre.

Ajuntaments

En el cas de les institucions locals de Mallorca, en general la llei també s’incompleix, tot i que en diferents graus. Els ajuntaments consultats apel·len a la manca de mitjans humans i tècnics. “Tenim problemes de personal”, explica el regidor de Transparència de l’Ajuntament d’Inca, Biel Frontera. A més de la nova tasca de penjar la informació a la xarxa, els treballadors municipals hauran de sotmetre alguns documents a una censura prèvia, per tal de no incomplir la Llei de protecció de dades personals. La normativa és exigent i implica canviar protocols d’actuació en els consistoris.

Per altra banda, hi ha l’aspecte tècnic. L’administració ha de disposar d’un portal de transparència a la seva web. En el cas dels consistoris, aquest l’oferirà el Consorci de Noves Tecnologies (TIC Mallorca), que ara el té en procés d’elaboració, ja que l’aplicació que ofereix el govern central no compleix les necessitats dels ajuntaments. La mateixa institució també ha dut a terme diverses jornades de formació, amb l’objectiu de preparar el personal i regidors dels municipis amb vista al compliment de la llei.

Un dels consistoris que més destaca en el compliment és el de Santa Maria, que ofereix bona part de la informació municipal a través de la web. Inca, per la seva banda, ha començat a publicar informes econòmics dels esdeveniments que organitza. Artà, un dels municipis que més feina ha fet en aquest aspecte, posa a disposició del ciutadà els indicadors de compliment de la Llei de transparència i dels criteris internacionals de transparència. Aquest municipi, juntament amb Santa Margalida, és l’únic que informa de manera accessible sobre els acords que es prenen en les respectives sessions plenàries.

Obligacions

L’administració està obligada a publicar a les seves webs diferents tipus d’informació. Per una banda, hi ha les dades institucionals i organitzatives, un apartat en què s’inclouen l’estructura, les funcions dels càrrecs, la normativa que els és aplicable o els plans i programes anuals i plurianuals. A més, cal publicar la informació amb rellevància jurídica, és a dir, les instruccions, acords, respostes a consultes formulades pels ciutadans, els avantprojectes de llei, els reglaments o els documents que s’hagin de sotmetre a informació pública, entre d’altres.

Pel que fa a la informació econòmica, com a mínim estan obligats a publicar tots els contractes, els convenis subscrits, les subvencions i ajuts públics concedits o els pressupostos, amb descripció inclosa de les principals partides i informació actualitzada sobre el seu estat d’execució. També s’ha d’informar sobre el sou dels alts càrrecs i les seves declaracions de béns, entre d’altres.

Però, de què serveix publicar una informació si el ciutadà no se n’assabenta? Un dels conceptes que introdueix la llei és el de la “publicitat activa”. És a dir, que l’administració ha de donar a conèixer la possibilitat que té el ciutadà d’accedir a la informació que publica i fer-la accessible.

Una llei autonòmica

El Govern autonòmic preveu aprovar la seva pròpia llei de transparència durant l’any que ve i ha pressupostat el seu nou portal de transparència. Mentre no arriba, alguns organismes comencen a fer passes per reduir l’opacitat de l’administració. Un exemple és el de la Comissió Balear de Medi Ambient, que des de fa dos mesos publica els expedients que tramita a la web del Govern. Això significa la posada a l’abast dels ciutadans d’un gran volum d’informació dels projectes amb conseqüències d’impacte mediambiental, a què fins ara era difícil accedir.