El GOB reclama que es paralitzin les obres de Petit Deià

Denuncien que es va concedir una llicència nul·la i sense efectes

El GOB ha reclamat a l'Ajuntament de Deià la "paralització immediata" de la urbanització Petit Deià, que projecte 21 habitatges unifamiliars de luxe i que els veïns del poble ja van rebutjar. L'entitat també demana l'inici d'un expedient de revisió de la llicència per deficiències que s'han detectat a l'hora de concedir-la. Assenyalen aspectes formals i legals d'acord amb la normativa urbanística vigent en el moment de la concessió de la llicència.

Els ecologistes han recordat a l'ajuntament els antecedents pels quals el GOB ja va presentar al·legacions a l'avanç i l'aprovació inicial de les NNSS l'any 1991 en relació al creixement previst. Van ser desestimades.

Es tractaria d'una llicència nul·la i sense efectes perquè a l'estudi de detall no es va incloure el seu contingut normatiu. Per altra costat, tot i la llicència municipal, el GOB assenyala que "no es pot justificar el compliment de la condició legal de solar de la parcel·la, en relació a tots i cadascun dels habitatges prevists".

També manca un informe que garanteixi el compliment de la Llei d'Ordenació i ús del sòl (LOUS), sense incloure una memòria urbanística on s'ha d'indicat la finalitat, l'ús de la construcció i l'adequació a l'ordenació vigent. La llicència tampoc no seria vàlida, ja que no fixa els terminis de l'inici de les obres com la seva finalització.