El Pacte d'Artà, dividit pel futur urbanístic del Molí d'en Regalat

El PSOE i El Pi aproven esmenar les NS, que deixen un tram de la illeta com a urbà, cosa que Alternativa i el GOB consideren una modificació de planejament

L'aprovació per majoria simple (PSOE i El Pi) de l'esmena de deficiències de les Normes Subsidiàries (NS) d'Artà per adaptar-les al Pla Territorial de Mallorca (PTM), en el tram de terreny del Molí d'en Regalat no afectat per la darrera sentència de l'Audiència Nacional, que permetria, segons socialistes i regionalistes, construir sis xalets a la zona, s'ha pres de manera irregular a parer del tercer soci de govern (Alternativa per Artà) i el GOB.

El ple d'aquest dilluns "no ha modificat cap planejament sinó que esmena deficiències a petició de la Comissió d'Urbanisme i amb informes tècnics i jurídics favorables", explica el delegat municipal d'Urbanisme, Tolo Gili (El Pi). Gili assegura que aquesta aprovació ha coincidit amb la sentència de l'Audiència Nacional, que afecta el Molí d'en Regalat, "però no té res a veure la resolució judicial amb el futur de la resta de la parcel·la".

En canvi, des d'Alternativa, Aina Comas, i des del GOB, Margalida Ramis, mantenen que la sentència de l'Audiència afecta, "en la consideració de terrenys no urbans", tota la illeta del Molí d'En Regalat i no sols la franja de protecció de 100 metres que afectava de ple el projecte de 12 xalets en la primera línia.

El GOB, segons Ramis, "demanarà la nul·litat de l'acord, perquè decisions d'aquest tipus, atenent la Llei de bases locals, s'han de prendre per majoria absoluta, no per majoria simple amb el vot de qualitat del batle per trencar l'empat a sis que es va produir" a la votació de la proposta. "Tot allò que afecta el planejament urbanístic s'ha d'aprovar per majoria absoluta", insisteix el GOB.

Ajornament del debat

Durant el debat plenari, Aina Comas demanà, sense èxit, deixar la proposta d'esmenar les NS damunt la taula. Els cinc vots del Independents (IA) més el d'Alternativa deixaren empatada la primera votació, atès que el regidor del PP no acudí al ple. El consistori artanenc té 13 regidors.

El vot de qualitat del batle socialista, Manolo Galán, inclinà la balança a favor de l'esmena de deficiències de les NS, que considera urbana la zona més allunyada del mar, on la promotora Porto Sa Coloni S.A., presentà el mes de maig d'enguany un projecte per a sis xalets, a l'espera del recurs a l'Audiència Nacional, fet públic aquest dilluns, en què reclamava poder edificar a primera línia. La promotora encara és a temps de presentar un recurs de cassació davant el Tribunal Suprem.

Així doncs, el conflicte urbanístic sobre l'emblemàtic espai de la Colònia de Sant Pere entra en una nova fase de fricció: la qualificació dels terrenys més enllà de la delimitació dels 100 metres. Segons PSOE i El Pi és una zona urbana; segons Alternativa i el GOB no ho és i per edificar-hi s'hauria de desenvolupar un pla parcial. Tal com ha declarat Ramis, "les lluites per protegir es fan eternes".