ILLES TECNOLÒGIQUES
Opinió 17/09/2016

Tecnologia a les aules

2 min

Aquest estiu ha estat notícia la regulació dels dispositius electrònics a la UIB. La regulació en si no m'ha sorprès tant com la falta d'entesa dels diferents postulats.

Que un dispositiu electrònic dins d’una aula pot suposar una font de distracció i que, per tant, s'han de posar certes normes, restriccions, a l’ús, hauria d'estar fora de discussió. Que la universitat i els docents tenen la potestat de decidir què es fa en una aula, també. I tampoc hauria de ser font de controvèrsia que els dispositius electrònics permeten l'accés a la informació d’una manera quasi immediata i que, per tant, poden ser d'utilitat dins d’una aula, tant per al professor com per a l'alumne.

En l'àmbit professional, el domini dels dispositius electrònics i de les aplicacions que ens permeten augmentar la nostra productivitat és, simplement, imprescindible en molts casos. Aprendre a fer un ús correcte de les eines tecnològiques hauria de ser part de l'aprenentatge.

Un telèfon mòbil permet ampliar una informació que l'alumne ja hauria de conèixer però no recorda, consultar els apunts de la setmana anterior i revisar un treball durant la classe. Però també permet al mestre compartir recursos audiovisuals sense haver de dedicar-hi temps d'explicació i que un alumne enregistri la classe per poder escoltar-la més tard, tot i que, en la meva opinió, això ho hauria de fer sistemàticament la universitat (però aquest ja és un altre tema). Això, sense entrar en sofisticacions com les pissarres digitals i les aules virtuals amb documentació i exercicis. La tecnologia cal que estigui més present durant el procés educatiu, atesa la importància que tindrà en l'exercici professional.

Si fins aquí estam d'acord, sembla que la manca de regulació no era una bona solució, però que la prohibició tampoc acaba de ser el més adient. No entraré a valorar quin hauria estat el virtuós terme mitjà.

Trobar un punt d'enteniment, en què els alumnes i els professors puguin aprofitar al màxim els avantatges de les TIC a l'aula, serà imprescindible durant els propers anys. I la simple prohibició no funcionarà.

stats