Publicitat
Publicitat

PARLAMENT DE PAPER

No és el dèficit, és el finançament

Hi ha un ampli consens en què el model de finançament autonòmic actual, fruit de la Llei 22/2009, és injust per a Balears, perquè ens continua deixant a la cua de tot Espanya quant a finançament per capita i la nostra comunitat continua sent de les que més aporta i de les que menys rep.

Recentment s'ha publicat un rànquing de comunitats en què s'indica què contribueix i què rep cada comunitat. Mentre que Balears hauria de rebre, en funció de la recaptació d'imposts, un total de 2.061 euros per habitant, en canvi, amb el model actual, només en rep 1.796. Per altra banda, una comunitat com és Extremadura, per posar un exemple, que per la seva recaptació d'imposts hauria de rebre 1.218 euros per persona, amb l'actual model de finançament en rep 2.224.

L'actual model ha aprofundit en les desigualtats, de manera que unes comunitats en surten molt beneficiades i d'altres, com Balears, molt perjudicades. No garanteix la igualtat real de tots els ciutadans a l'hora d'accedir als serveis públics i pateix un fort problema d'equitat, amb un arbitrari repartiment de les transferències de l'Estat.

Si Balears tingués un finançament en la mitjana nacional, no tindria problemes de dèficit, no es plantejaria incrementar els imposts i no faria falta reduir la despesa sanitària i educativa. El problema de Balears no és el dèficit, sinó l'injust finançament fruit d'una llei impulsada pel PSOE a Madrid i pel PSIB a Balears. És imprescindible, per tant, reivindicar un model de finançament més just, més equitatiu i més transparent, de manera que ens situem, com a mínim, en la mitjana espanyola.