13/08/2021

Una mesura molt Groucho

2 min

NO CREURE en les teves pròpies polítiques és canviar zonificar per fer una proposta d’espais prioritaris. És el que sembla que ha decidit que farà el Consell de Mallorca per a la distribució dins l’illa dels futurs parcs fotovoltaics. Quan la pràctica totalitat de col·lectius ecologistes i moltes altres veus demanaven amb urgència que la institució insular digués quines zones del sòl rústic podran tenir plaques solars i quines no, per destrossar el mínim de territori, si no torna enrere, el Consell el que farà és dir on s’estima més que es facin els parcs fotovoltaics, però no vetarà que es facin en altres zones. Una manera de fer molt Groucho: si no li agraden els meus principis, en tinc uns altres. O, pel que fa al cas, si no li agraden els meus terrenys preferits, qualsevol altre també m’anirà bé. I és que segurament això no va de principis, sinó d’allò que anava precisament la frase del tercer dels germans Marx. A Mallorca no hi ha només els interessos del lobby hoteler, també hi ha el lobby de les empreses fotovoltaiques. 

No hem de pensar que el Consell no sap què vol dir zonificar. Ho va fer amb el PIAT(Pla d’Intervenció d’Àmbits Turístics) no fa tant i, encara que és prest per saber si aquest pla es complirà o si serà un més, per això mateix es fa més incomprensible que estigui defugint la responsabilitat de limitar –i de limitar molt– l’explotació del sòl rústic per a la instal·lació de quarterades de plaques solars, casetes per als generadors, ferramalla, etc., prèvia tala i crema d’arbres, arbusts, mates i el que hi hagi. Si bé és cert que fins i tot el GOB ha admès que caldrà sacrificar una certa extensió de sòl rústic per aconseguir energia neta que no acceleri més encara els efectes del canvi climàtic, per part de les institucions –insular, autonòmica i estatal, no ho oblidem, mateix partit– es facilita la instal·lació en rústic tant com es promouen les activitats que més contribueixen a accelerar el desastre mediambiental. Això és: turisme, construcció i mobilitat.

Fer polítiques valentes, si parlam de parcs fotovoltaics, és zonificar i, sobretot, fer-ho obligant a fer les instal·lacions en sòl industrial, zones degradades, espais construïts o a les mateixes carreteres i autopistes. Però si els qui governen de veres creuen en la realitat climàtica que ens ve a sobre, millor dit, que ja tenim a sobre, fer polítiques valentes és aturar i recular en el nombre de turistes, en les possibilitats de construir i en un parc mòbil que s’ha de reduir en favor d’un transport públic ben planificat i eficient.

Mentre anem a l’aeroport de Son Sant Joan, com va fer una servidora fa una setmana, i pels passadissos hi passem tan estrets com al Dijous Bo d’un temps, podem tenir clar que no hi ha cap voluntat d’arreglar el problema. Per cert, que no ens vengui a dir ara el Consell de Mallorca que el que vol és fomentar el concepte de finques agrovoltaiques, que en un espai petit, com és el d’aquesta illa, i un caràcter que ens du a vendre’ns a la mínima oportunitat, aquest nom serà l’excusa per a un altre negoci. Uns principis que, si no colen, en trobarem d’altres. 

stats