23/04/2021

Interins a la Policia Local... no, gràcies!

2 min

La paraula interí o interinatge ens persegueix d’ençà del 2004, i ningú no posa en dubte que ha fet estralls al llarg d’aquests anys. Dificultats per definir un perfil concret de policia, problemes de fidelització amb el respectiu municipi, problemes per conèixer i identificar-se amb la gent i el territori, impossibilitat de definir un model clar de seguretat pública, etc. Amb la Llei de coordinació de Policia Local, el 2013, vàrem perpetuar de qualque manera l’agonia, i va caldre esperar el 2017 quan el Parlament,  el Govern i els sindicats, amb una aposta decidida i valenta, varen resoldre eliminar aquest “factor de risc”. El camí va quedar marcat i anava en sintonia amb les directrius que els darrers mesos ha adoptat la Unió Europea en matèria de funcionaris o personal interí a les administracions públiques. 

Per poc que gratem en aquesta problemàtica, es veu que els més perjudicats han estat la ciutadania, els ajuntaments i els mateixos policies locals, que han hagut de viure tots aquests anys dins un absurd professional, en majúscules.  

Ara, ja fa setmanes que alguns tornen a parlar de borsins, d’interins, i pensam que és una errada voler caure dins el parany d’aiguamolls del qual sortíem amb dificultats. Avui dia, i en tres anys d’aplicació de les darrers normes legislades el 2017, s’ha aconseguit reduir a la mínima expressió l’interinatge dins els cossos de policia a les Illes Balears, fins al punt que a hores d’ara ja és una situació residual.

Els de l’ofici, els tècnics, saben que la solució a les problemàtiques actuals passa per disposar d’una escola autonòmica de seguretat pública, perquè l’estructura de l’EBAP no és la més adequada per formar el personal. En revisar, per part de l’estat espanyol, la normativa de les taxes de reposició que marquen les places als organismes públics, s’han de redefinir les funcions o prestacions que poden oferir les policies a cada municipi. Necessitam un plantejament global d’allò que volem i podem tenir, i una visió real de les nostres possibilitats i mitjans; si no és així, anirem perduts pel desert. La solució no sempre passa per tenir més policies, la clau està en com els utilitzam o els objectius que els marcam. No cal dir que aquest és un tema apassionant i que en podem tornar a parlar en el futur, però més interins de policia local... no, gràcies! Ja hem patit prou. Ja no val voler quedar bé políticament, els ciutadans no s’ho mereixen. 

Pere Perelló és escriptor i expert en seguretat pública

stats