ILLES TECNOLÒGIQUES
Opinió 11/06/2016

Els empresaris amb la innovació

2 min

Aquesta setmana passada la CAEB va crear la Comissió d’R+D+i amb l’objectiu de potenciar un nou model econòmic que ja no és discutible: el turisme receptiu té un sòtil al qual estam arribant –alguns diran que sobrepassant– i si volem que l’economia creixi necessitam fer-ho de manera diferent.

Des de l’Associació d’Empreses de Tecnologies de la Informació i la Comunicació, hem defensat aquest canvi de model els darrers setze anys, de vegades amb més encert, d’altres amb menys, però sempre des d’una lleialtat absoluta a les nostres illes. Per això estam involucrats en aquest nou projecte d’unir tots els sectors al voltant de la innovació i la recerca.

Balears està a la cua de la despesa en R+D+i a l’estat espanyol i això és dir molt. En els darrers anys la inversió ha rondat el 0,33% del PIB, mentre que la mitja de l’Estat ronda l’1,24%. Però darrere aquests nombres s’amaga una realitat que costa molt més de veure: tenim un sistema universitari que no funciona, tenim molt poques vocacions cientificotècniques, un fracàs escolar escandalós... i tot això ha acabat per crear una societat totalment dividida amb treballadors que aporten molt poc valor afegit i estan en unes condicions laborals que, dins un entorn com el nostre, els posa en un greu risc d’exclusió social o directament els exclou.

Quan jo parl de canvi de model pens que més de la meitat dels treballadors de les Illes han de ser professionals qualificats.

L’objectiu de la comissió és, per tant, conscienciar primer de tot les empreses, els polítics i el conjunt de la societat que, sense un canvi, l’únic futur que tenim com a societat és una majoria empobrida amb feines molt poc qualificades i mal retribuïdes.

Canviar-ho requereix temps. Formar els professionals és qüestió de mínim un lustre i crear i consolidar empreses que donin feina a aquests treballadors requereix R+D+i, finançament, temps i un canvi d’actitud per part de la societat cap als empresaris que acceptin el repte de tirar endavant.

stats