L’augment del turisme i de la criminalitat van de la mà a les Balears

Des que es varen fer públiques les dades de criminalitat en el primer semestre d’enguany, amb un preocupant increment a les Illes Balears de l’11,3% respecte del mateix període de l’any anterior, ni la Delegació del govern espanyol a la nostra comunitat ni tampoc des de l’Executiu autonòmic s’ha afrontat aquesta problemàtica. Les Balears són la segona comunitat on més ha crescut la criminalitat, només superada per Aragó. Així mateix, crida especialment l’atenció l’increment d’un 36,6% dels delictes sexuals a les Illes en el mateix període. Són dades que no es poden menystenir, que exigeixen unes explicacions que la Delegació del govern espanyol no ha volgut donar i, sobretot, que urgeixen d’una resposta estatal, però també autonòmica, per afrontar la planificació de la seguretat de la ciutadania balear i dels que visiten les Illes.

Com demostren les dades que aportam al dossier dedicat a l’augment de la criminalitat, ratificades per l’anàlisi d’experts en seguretat, l’increment de la immensa majoria dels delictes –violència sexual, robatoris o estafes, entre d’altres– a les Illes va de la mà d’un turisme que no deixa de créixer i que l’any passat es va situar en 16,5 milions de visitants. El turisme massiu, la sobreocupació i el model anomenat de sol i platja, que suma alcohol i altres drogues, tenen un cost molt important per a la societat balear, també en matèria de seguretat. I si l’increment de la delinqüència està directament relacionat amb el model turístic, sembla evident que s’han d’afrontar les solucions de manera paral·lela.

Les competències en seguretat corresponen al govern espanyol i, en aquest sentit, li hem d’exigir unes mesures adequades a la realitat turística balear. És sorprenent que una comunitat com Extremadura, amb gairebé la mateixa població que les Illes, tingui més policia, malgrat que l’ocupació que viuen les Illes provoca una inseguretat infinitament major. A la vegada, l’Estatut, en l’article 33, atorga competències a l’Arxipèlag per crear i organitzar un cos policial propi, que, considerant l’increment de la criminalitat i la nul·la resposta del govern espanyol, l’Executiu balear s’ha de plantejar seriosament.

Ara bé, la resposta a l’augment dels delictes no pot ser només un increment policial. Més important i més efectiu que això, a mitjan i llarg termini, és repensar el model econòmic i social que tenim per no haver de donar resposta a la criminalitat que ve dels excessos, sinó planificar el camí cap a una societat en la qual aquests excessos no tinguin lloc.

EDICIÓ PAPER 15/08/2020

Consultar aquesta edició en PDF