carreteres tallades

Reobert el pont de S'Illot que les inundacions del Llevant varen destrossar

S'han invertit més de mig milió d'euros per reconstruir la infraestructura