biblioteca

Els Missioners dels Sagrats Cors cedeixen la Biblioteca de la Real al Consell de Mallorca

La UIB assessorarà la institució insular sobre el fons documental

La universitat vol recuperar el projecte de la biblioteca central

Se’n replantejaran les dimensions i requerirà fons FEDER per ajudar a finançar-lo

Llibres tancats amb pany a l’ESADIB

La biblioteca del centre té més d’un centenar de volums sense catalogar

Sebastià Perelló: Feliç dins la biblioteca

Escriptor

Cita a cegues a les biblioteques de Mallorca

Els llibres es presenten embolicats amb algunes pistes sobre la temàtica o l'autor

Vint-i-quatrena edició del Curs d’Històra de Pollença

En aquesta edició, s’analitzarà la relació dels homes i les dones amb la mort al llarg de la història a Pollença i Mallorca

La Conselleria de Cultura reactiva comissions tècniques que feia més de 7 anys que no es convocaven

L'objecte és fixar les bases i unificar criteris per actualitzar els marcs normatius relatius a arxius, biblioteques i museus

El Parlament, a proposta d’El Pi, aprova instar el Govern a ampliar l’horari de la biblioteca de Can Sales

La iniciativa recull l’obertura de 8.30 a 20.30 de dilluns a dissabte i els diumenges de 9.30 a 14 hores, amb la corresponent dotació de personal per fer-ho possible

El castell de Bellver dedica una sala a Alexandre Jaume

L'estança s’ha reconvertit en una biblioteca que recollirà publicacions sobre la memòria històrica, en nom del diputat que fou afusellat pel règim franquista