absentisme

Martí March: "No som partidari de la via penal, però s'ha de convèncer els pares que l'escola és obligatòria"

El conseller ha remarcat que els centres educatius seran uns dels ambients més segurs de la societat

Els treballadors de les Illes estan de baixa prop d'una setmana a l'any

La comunitat balear és la que presenta una pèrdua mitjana més baixa de tot l'Estat, amb 43,6 hores per exercici

Balears és la comunitat autònoma amb menys absentisme laboral

La taxa de les Illes és d'un 2,3%, davant la mitjana estatal, d'un 5,3%

Prop de 7.000 persones falten cada dia a la feina a Balears, sense justificar

El nombre total d'absències diàries s'incrementa fins a les 23.400, que causen un cost de 1.100 milions a l'Arxipèlag