Publicitat
Publicitat

Més del 50% de les empreses de Balears, i algunes altres

El gran nínxol de mercat de Mútua Balear és a les Illes, on una de cada dues empreses té contractats serveis per a les contingències professionals o comunes

El gran nínxol de mercat de Mútua Balear és a les Illes, on una de cada dues empreses té contractats serveis per a les contingències professionals o comunes. Segons les xifres de 2012, 28.809 empreses, uns 200.000 treballadors, hi estaven afiliades per les primeres, 23.164 de les quals hi confiaren les segones. L’augment registrat en la filiació empresarial ve per la incorporació del sistema especial de treballadors de la llar.

El 78% de les empreses tenen la seu a Balears, i el 17% a Canàries, un dels pols històrics d’expansió de la Mútua Balear. I per sectors, el 83% pertanyen al de serveis, el 8,6% al de la construcció, el 5,5% a l’industrial i el 2,4% restant a l’agrícola.

El darrer exercici auditat, el 2012, registrà uns resultats positius de 21,3 milions d’euros, amb un creixement del 7% sobre l’any anterior, tot i la caiguda d’ingressos per quotes provinents de la Seguretat Social, fins als 150,1 milions d’euros, per contingències professionals i comunes. La baixada de treballadors que cotitzen ha motivat el descens d’ingressos, que Mútua Balear ha anivellat amb la baixada encara major de la sinistralitat coberta. Per imperatiu legal com a entitats sense ànim de lucre, les mútues tenen l’obligació de reintegrar el 50% dels resultats obtinguts derivats de les contingències professionals, per dotar el Fons de Prevenció i Rehabilitació, i el 100% del marge sobre contingències comunes cap al Fons de Reserva de la Seguretat Social.