L'Imedea i Red Eléctrica presenten els resultats del projecte de recuperació de la posidònia oceànica

Aquest estudi ha demostrat que són viables, tècnicament i econòmicament, futures restauracions puntuals en prades de posidònia degradades

Red Eléctrica Española i l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (Imedea, CSIC-UIB) han presentat els resultats del projecte d'R+D+i de restauració activa de posidònia oceànica desenvolupat a les badies de Santa Ponça, a Mallorca, i de Talamanca, a Eivissa, els punts d'arribada dels dos extrems de la interconnexió elèctrica submarina entre Eivissa i Mallorca.

Amb l'objectiu de conservar i millorar les prades de posidònia oceànica, espècie d'alt valor ecològic per als ecosistemes marins de la Mediterrània, Red Eléctrica ha aportat 409.000 euros a l'aplicació d'una tècnica de recerca innovadora destinada a l'obtenció d'una metodologia de recol·lecció no invasiva, cultiu i plantació de llavors i fragments de posidònia per recuperar-la en zones degradades.

La primera part de l'estudi, que es va iniciar el 2014, va consistir en la recollida de fragments i llavors, obtinguts després de temporals marins, el seu cultiu en condicions de laboratori al Centre d'interpretació del Parc Nacional Maritimoterrestre de Cabrera i en cubetes submergides a la costa de Formentera, i la seva posterior plantació en les dues localitzacions de les badies de Santa Ponça i Talamanca.

Els resultats del projecte, a l'any de la plantació, han demostrat una major supervivència de les plantes procedents de fragments, amb una taxa global del 60% a Santa Ponça i inferior al 40% a la badia de Talamanca. Altres conclusions són la major supervivència dels exemplars plantats a major profunditat; sobre substrat consolidat, superior al 80%; amb l'ús d'ancoratges que n'afavoreixen l'arrelament i amb una etapa de cultiu entre la recollida i la plantació.
D'aquestes conclusions, es desprèn que són viables, tècnicament i econòmicament, futures restauracions puntuals en prades de posidònia degradades.

Després dels resultats obtinguts, Red Eléctrica i el CSIC-Imedea elaboraran una guia metodològica pública i a la disposició de la comunitat científica i dels organismes mediambientals i socials en la qual s'especificaran les característiques de la tècnica de restauració i altres dades d'interès relatius a materials o al cost econòmic per metre quadrat de plantació.

EDICIÓ PAPER 15/02/2020

Consultar aquesta edició en PDF