El Consell es marca l’objectiu de recuperar ses Feixes de Talamanca

Un estudi apunta a tres possibles solucions: la restauració ecològica, la recuperació ambiental i la recreació ambiental

El Consell d’Eivissa vol dotar ses Feixes d’una solució al seu estat de “greu degradació” i per això ha presentat aquest dijous els resultats de l’estudi que ha encomanat la zona humida de ses Feixes sobre el Prat de ses Monges i que ha analitzat 240 hectàrees per tal de fer una foto fixa de l’espai: com funciona el sistema hidrològic de les feixes i dels torrents que l'alimenten, situació de les aigües superficials i aqüífers, sortides a l'aigua de la mar, qualitat de l'aigua i del sòl, i estat de conservació de la biodiversitat.

Segons els autors de l’estudi –Vicente Medina, doctor i enginyer de Camins, Canals i Ports, i Juan Calvo, doctor en Ciències Biològiques–, l'actual zona de ses Feixes del Prat de ses Monges està condicionada pel fet que no rep cap aportació dels torrents de manera natural perquè els seus cursos s'han desviat artificialment –com és el cas del torrent de sa Llavanera– o perquè se n'han interromput els drenatges naturals. L'abandonament de la pràctica agrícola ha provocat el taponament de les diverses canalitzacions, fet que ha causat un estancament de les aigües.

La foto fixa

En l'actualitat, els processos d'acumulació de sediments a ses Feixes es concentren als antics canals i séquies. Aquests canals s'han reblert progressivament a causa de l'estancament de les aigües i la major part estan plens o obstruïts per l'acumulació de materials a causa de l'abandonament agrícola. La geomorfologia original ha desaparegut i al seu lloc s'ha desenvolupat un conjunt de parcel·les fragmentades que estan desconnectades hídricament de la xarxa de canals.

El fet que no rebi cap aportació d'aigua per part dels torrents provoca un augment de la salinització de les aigües, especialment dels bancals situats més a prop de la mar, amb salinització superior al 15%-30%. Aquesta salinització ha arribat també a les aigües subterrànies de l'aqüífer. Les aigües presenten una forta contaminació microbiològica produïda pels vessaments de fecals, a més d'una lleugera contaminació dels llots de metalls com el zinc, el níquel i el coure, i per elements com el fòsfor i el nitrogen, però que se situen per sota del límit marcat per la normativa vigent. A més, hi ha diverses acumulacions d'abocament de restes d'obra, que es calcula que formen un volum total de 20.800 metres cúbics de runa.

Solucions aportades

L'estudi apunta a la necessitat d'actuar en tres direccions diferents: efectuar una restauració ecològica, una recuperació ambiental i una recreació ambiental. Aquestes solucions es tradueixen en la proposta d'una sèrie de mesures. La principal mesura de la qual depenen, en part, tota la resta és dotar el sistema de ses Feixes d'un cabal ecològic per poder mantenir l'ecosistema de la zona humida. Està previst que l'aportament hídric provingui de les aigües depurades de la nova depuradora d'Eivissa, la qual –en funció de les noves característiques– podrà dotar d'aigües amb un nivell de depuració adequat per abastir hidrològicament ses Feixes. Pel que fa a la restauració del terreny, es reclama eliminar les zones on es realitzen abocaments, realitzar una neteja i adequació dels conjunts de séquies interiors i la creació de llacunes a l'interior de ses Feixes tenint en compte l'orientació dels fluxos d'aigua i de la conformació del terreny. Aquestes llacunes interiors han de servir com a punts per a la recuperació de la biodiversitat i, alhora, restablir un sistema de canalització interna de les aigües, i s'haurien d'alimentar amb aigua provinent de la nova depuradora. Per facilitar el moviment de les aigües, el projecte preveu l'ampliació d'un dels principals canals existents i la creació d'un nou canal d'alimentació de 975 metres de llargària, a banda d'unes obres de drenatge del terreny. A més, s'ha de realitzar una neteja del canal de recàrrega i del canal de buidatge, com també dels canals secundaris. L'estudi proposa, així mateix,  altres actuacions, com el soterrament de les esteses elèctriques, l'eliminació dels infrahabitatges i les estructures ruïnoses, el control o l'eliminació d'espècies de vegetació invasora i l'elaboració d'un estudi de viabilitat per desenvolupar conreus d'agricultura de regadiu a la zona.

EDICIÓ PAPER 11/11/2018

Consultar aquesta edició en PDF