Publicitat
Publicitat

El Govern posa a punt la bassa de reg de Formentera que està tancada des de 2009

Les instal·lacions s'han deteriorat pel pas del temps i pel fet que no estiguin en funcionament

L’any 2009 el Ministeri d’Agricultura i Pesca va finalitzar i recepcionar les obres del projecte ' Aprofitament integral de les aigües residuals' per al regadiu al terme municipal de Sant Francesc Xavier (Formentera), declarat d’interès general per la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d’ordre social. Aquest projecte consistia en la instal·lació d’una estació de bombeig, filtratge i desinfecció, i d’una xarxa de distribució per dotar 81 hidrants de regadiu, a més d’una dessaladora. La xarxa permet regar una superfície de 114 ha de farratgeres. En el projecte ja s’indicava la necessitat de construir una bassa d’acumulació de l’aigua regenerada de 88.076 m3 per optimitzar el cabal de l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) i permetre cobrir totalment les necessitats hídriques dels cultius.
 
Aquest dijous el conseller Vidal, acompanyat pel vicepresident del Consell Insular de Formentera, Bartomeu Escandell, i membres de la Comunitat de Regants de l'illa s'han reunit per parlar sobre el futur ús de l'aigua regenerada amb l'objectiu que serveixi per al reg dels seus cultius. Després de la reunió, també han visitat la bassa i les instal·lacions de la dessaladora. Durant la visita, Vidal ha explicat que "aquesta inversió és motivada perquè des que es construí aquesta infraestructura, el 2009, el pas del temps i el fet que no s’hagi posat en funcionament l'han deteriorada. Ara cal donar un impuls i una oportunitat als usuaris per emprar aigua regenerada per als cultius".
 
Per la seva banda, el vicepresident del Consell Insular ha volgut agrair la implicació de la Conselleria de Medi Ambient per la bona predisposició per als projectes d'obres de posada en marxa, de revisió, després d'estar tancada set anys. Està previst que enguany funcionin, malgrat que encara falta una gestió elèctrica abans de fer la prova final, i així s'aconsegueixi tancar el cicle de l'aigua.
 
L’any 2015 es va executar el projecte 'Comprovació de les infraestructures' de regadiu amb aigües depurades de l’EDAR de Formentera, i actualment l’empresa TRAGSA executa el projecte 'Posada en servei de les infraestructures de regadiu amb aigües depurades de l’EDAR de Formentera', que han estat aturades des de l’any 2009. El pressupost de l’execució material és de 294.116,62 euros.
 
Les intervencions més importants són la posada a punt de la dessaladora, les bombes d’impulsió, la xarxa i els hidrants, i rescatar la contractació del subministrament d’energia elèctrica per posar en marxa les instal·lacions i comprovar l’estat general del reg.