Dossier

Prostitutes: víctimes o treballadores?

Prostitució

Al dossier d'aquest diumenge, abordem un dels debats més difícils i aspres de les últimes decades: el de la prostitució. Des que Pedro Sánchez va anunciar la voluntat de tirar endavant una llei per regular la prostitució, s'han multiplicat veus a favor i en contra dels dos models més habituals als països del voltant. El govern, amb Sánchez i la ministra Irene Montero al capdavant, és partidari d'un model abolicionista, que no vol dir prohibicionista, mentre que treballadores sexuals i entitats que les atenen proclamen que això les empenyeria més cap a la marginalitat. Com passa en la llei trans, la iniciativa torna a dividir esquerra i el feminisme. Sigui com sigui, considerem fonamental abordar aquest debat sobre una activitat que es relaciona sovint amb el tràfic de persones, que mou milions d'euros i que és símptoma de les relacions desiguals entre homes i dones.

stats