L’STEI demana a la Conselleria la retirada del fitxatge horari als centres educatius

Asseguren que no hi ha cap norma legal que obligui al registre de la jornada del personal docent

L’STEI Intersindical reclama a la Conselleria d’Educació, i de manera concreta a la Direcció General de Planificació i Centres, la retirada del sistema de fitxatge de les entrades i sortides del professorat, pel gran desgavell que suposa aplicar-lo, tot just a l’inici del nou curs escolar, i pels perjudicis que suposa al professorat.

L’STEI Intersindical vol fer les consideracions següents: per una banda, el Reial Decret Llei 8/2019 de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral a la jornada de treball només afecta l’Estatut dels Treballadors i no l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP). Per tant, no hi ha cap norma legal que obligui al registre de la jornada en l’àmbit del personal docent. Per una altra, la llei estatal està pensada en defensa dels treballadors de l’empresa privada per tal d’aturar els abusos que es produeixen en no pagar-se moltes de les hores extraordinàries que es fan; per tant, en la defensa de les treballadores i treballadors i contra l’explotació laboral.

Aquesta situació no es produeix en l’aplicació actual del fitxatge als centre docents, que no recull molts de supòsits en què el professorat fa una feina efectiva com preparació de classes o correcció d’exàmens, reunions de nivell i de cicle, coordinacions, atenció a pares, formació en centres de treball, equips d’atenció primerenca, desplaçaments entre illes entre Eivissa i Formentera, viatges d’estudis... També pot suposar un perjudici per a aquells docents amb reducció per a majors de 55 anys o amb alguna reducció per cura d’infants o gent gran.  

Per tant, no es veu de cap manera quina és l’aplicació de la llei estatal respecte del funcionariat docent de les Illes Balears. Cal remarcar, a més, que tampoc no hi ha hagut, per part de la Conselleria d’Educació, cap tipus de negociació amb la part social sobre l’aplicació d’aquesta mesura; i que l’EBEP, en el seu article 37.1 M, determina que la matèria referida a la jornada ha de ser “objecte de negociació”.    

D’acord amb tot el que s’ha exposat, l’STEI Intersindical ha sol·licitat a la Conselleria d’Educació la retirada, de manera immediata, del sistema de control horari del professorat de les Illes Balears.

EDICIÓ PAPER 22/02/2020

Consultar aquesta edició en PDF