Societat 01/07/2017

Customia, una productora d’‘start-up’ que troba socis viables

Javier Pérez assumeix la responsabilitat de la delegació balear de l’Associació espanyola de ‘mentoring’ i ‘coaching’ amb l’objectiu de posar en contacte joves emprenedors i empresaris del sector hoteler

Enric Culat
5 min

Innovar per poder fer realitat un projecte; optimitzar de manera contínua, amb els mínims recursos i despeses; convertir una idea en una empresa viable aportant-hi el finançament que sigui necessari. A diferència de les incubadores i les acceleradores, Customia és una productora d’ start-up disposada a convertir-se en soci dels propis emprenedors per formar així el millor equip possible disposat a desenvolupar i fer realitat un projecte de negoci augmentant exponencialment les probabilitats d’èxit d’una idea innovadora i minimitzant el temps de llançament i el risc d’inversió. Això és el que asseguren que ofereix un equip de gairebé una vintena de professionals que des del 2012 treballen i desenvolupen tots aquests temes. Són especialistes en tecnologies del turisme, aplicacions mòbils, programació i desenvolupament d’un know-how adaptat a cada projecte en concret. Tots ells configuren l’empresa Customia, que disposa de dues seus: una al polígon de Son Castelló de Palma i una altra a Madrid.

Javier Pérez és el CEO de Customia. Explica que, cada setmana, a les seves oficines arribaven moltes idees, tant de Balears com de la resta d’Espanya, “però sovint ens trobam que són emprenedors incapaços de materialitzar els seus plans i posar-los dins el mercat. Molts d’ells pensen que han aconseguit el projecte de la seva vida, però al final la realitat és molt més complexa i diferent del que s’havien imaginat”. Pérez creu que, generalment, els projectes solen fracassar per diverses raons: metodologia errònia, equip promotor inadequat, tecnologia insuficient i manca d’inversió. Cal, doncs, validar la idea, estudiar-ne la viabilitat, analitzar si realment el mercat necessita o no aquest projecte o producte “que a priori a tots els sembla meravellós” i, en el cas que la idea passi “la prova del cotó” i sigui considerada “absolutament necessària”, llavors tirar-la endavant. Però com s’ha de col·locar de manera efectiva aquesta idea dins del mercat?

La solució que proposen des de Customia és convertir-se en soci de l’emprenedor. A diferència d’una incubadora d’empreses, que generalment ofereix una ubicació i assessorament dins un espai físic temporal, la productora d’ start-up de Customia escull ella mateixa els projectes que creu que tenen més probabilitat d’èxit, amb la intenció d’ajudar els emprenedors, no només assessorant-los, sinó amb la dotació de recursos financers necessaris perquè puguin prosperar. Pérez explica que abans d’invertir i participar en els projectes, Customia sotmet els emprenedors a un experiment per detectar si hi ha “interès” per part del mercat. Si tot va bé, d’aquí es passa al disseny d’un producte mínim viable, amb l’objectiu de llançar-lo al mercat i observar-ne el comportament. La fase darrera i definitiva és la creació d’una societat o start-up amb inversors que n’assegurin la viabilitat i, en darrera instància, un creixement continuat. “Nosaltres als emprenedors els diem que s’oblidin de la tecnologia i de les qüestions administratives o de fiscalitat, ja que tot això ho resoldrem des de Customia. El que realment volem és que ells se centrin a vendre i fer créixer el negoci. De la resta ja ens n’encarregarem nosaltres”, diu Pérez.

Respecte del tipus d’empreses vinculades a Customia, els darrers anys la productora s’ha especialitzat a treballar amb emprenedors que aposten decididament pel Travel Tech. “Som a Mallorca i, en conseqüència, és molt important continuar innovant dins aquest sector, on ja hem col·laborat amb start-up que desenvolupen tecnologia de fidelització per a hotels, cercadors i, en general, projectes innovadors vinculats al turisme i en menor mesura al medi ambient o també d’un caire més social”, segons informa Pérez. Entre les empreses participades o promocionades per Customia d’una manera o d’una altra, hi figuren Queryday, Discubre, Vision Maps, Smartville, Cooctel, Pistaclic, Chef2Me, Instapack, Fideltour, Roomonline, QueryGo i Olyusei.

El CEO de Customia insisteix que les grans empreses de turisme tecnològic són a Mallorca, fet que atorga a l’illa “un gran avantatge competitiu” que des de la productora no volen desaprofitar. El perfil dels emprenedors que arriben a la consultoria mallorquina en demanda de consell són de dos tipus: joves acabats de llicenciar-se amb ganes d’escalar ràpidament el mercat, per una part; i d’altres de no tan joves, majors de 30 anys, amb estudis superiors que s’han cansat de treballar a una gran empresa i que disposen d’alguns estalvis amb els quals estan disposats a “arriscar-se” en el camp de l’emprenedoria i la innovació.

Javier Pérez acaba d’assumir, fa molt poques setmanes, la presidència a Balears de l’Associació espanyola de mentoring i coaching (Amces) per expandir aquest model d’acompanyament a l’entorn emprenedor de les nostres illes. L’organització d’àmbit estatal, que no té una finalitat comercial, està acreditada en la promoció de l’activitat de mentorització, entesa com l’oferiment de consells, guia o informació d’un expert en benefici del desenvolupament personal i professional d’una altra persona més novella. Tot i que Amces no presta serveis professionals als emprenedors ni intervé en les negociacions o el control de l’activitat dels mentors, sí que proporciona als membres registrats a la seva comunitat informacions valuoses i contactes amb el món emprenedor per tal de facilitar-ne la relació i activitats. Alguns dels mentors són persones jubilades, exempresaris i exdirectius disposats a transmetre els seus coneixements i experiències; d’altres ho fan senzillament perquè els agrada compatibilitzar la seva activitat empresarial amb la d’ajudar els que comencen en el món de l’emprenedoria. Per ara, l’associació espanyola disposa de 874 registrats, que assessoren més de 2.500 emprenedors repartits per tot Espanya, i a partir d’ara també a Balears.

“He accedit al càrrec perquè em sembla una solució brillant la de voler ajudar els altres, identificar un espai de creixement inspirat en un codi de bones pràctiques que fan que l’emprenedoria avanci cada cop més”, diu Pérez amb relació a les utilitats i objectius d’Amces. Tot i així, reconeix que, en general, hi ha massa mentors sense experiència professional en el món empresarial. “És molt important que l’emprenedor es rodegi de mentors de veritat, de professionals amb experiència que coneguin bé el mercat i que donin un cop de realitat al negoci que pretén desenvolupar l’emprenedor”, recalca.

Entre les futures activitats previstes des de la delegació d’Amces a Balears figuren la realització de tallers formatius i de capacitació dirigits tant al mentor com a l’emprenedor per posar en valor la seva experiència i la idea, respectivament. “L’edat no té per què ser un factor determinant, hi ha mentors joves que són molt bons; en definitiva, es tracta d’un Marketplace, una plataforma on els interessats han de poder trobar les persones que més s’adeqüin a les seves necessitats en cada moment”, puntualitza. Una altra de les funcions de Pérez a Amces serà la captació de mentors i tractar que el sector turístic augmenti encara més les possibilitats gràcies a aquesta plataforma, on s’espera aconseguir una xifra “ideal” de 50 nous mentors a Balears, tots plenament capacitats i amb experiència en el sector turístic i disposats a ajudar els emprenedors de les nostres illes. Respecte de les retribucions, Pérez puntualitza que són els mentors els que arriben a un acord amb els emprenedors, sigui mitjançant la prestació de serveis, assessorament, recompensa o de la manera que ells estimin convenient, però sense l’arbitratge d’Amces.

Pérez recorda que si el ritme de creació d’empreses i el nombre de negocis en funcionament determinen el grau d’emprenedoria d’una societat, les Balears són, ara mateix, la comunitat autònoma líder en aquest aspecte, ja que presenta la major taxa d’empreses registrades per habitant de l’Estat. Segons dades del Directori Central d’Empresa (DIRCE), hi ha 89.341 empreses censades a Balears per un total d’1.107.220 habitants. La taxa d’empresa activa per habitant és, doncs, del 8,1% i ocupa el primer lloc si es compara amb la resta de comunitats autònomes espanyoles. En contrapartida, però, hi ha desenes d’entitats i administracions “massa disgregades entre si i, el que és pitjor, incapaces de donar una solució real als problemes que tenen els emprenedors”, segons l’opinió del CEO de Customia i responsable a Balears d’Amces. Més info a https://www.customia.com/es/

stats