Societat 03/05/2021

Consells i ajuntaments podran comprar habitatges de grans tenidors

El Govern aprova un decret llei que també augmenta les sancions a bancs i fons d'inversió que posin traves a l'administració

2 min
El Consell de Govern ha aprovat aquest dilluns un decret en matèria d'habitatge que augmenta el control sobre els grans tenidors

PalmaEls consells insulars i els ajuntaments podran exercir el dret de tanteig i retracte en les operacions de compravenda que els grans tenidors facin amb habitatges procedents d'execucions hipotecàries, segons el decret llei que ha aprovat el Consell de Govern aquest dilluns. Fins ara, només el Govern podia exercir aquest dret i comprar cases de bancs i fons d'inversió, però a partir de la publicació del decret en el BOIB es podrà cedir a altres administracions mitjançant convenis –la gestió es podrà cedir a entitats del tercer sector. A més, no tan sols es podran comprar pisos, sinó també habitatges unifamiliars. "No és que aquestes cases estiguessin excloses, sinó que no els compràvem pel target al qual ens dirigim. El que deim ara és que, si els habitatges unifamiliars interessen a alguna administració per fer algun equipament, es podrà fer", ha explicat el conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí. D'altra banda, el dret de retracte –la potestat que té l'administració per adquirir uns habitatges d'una operació entre grans tenidors que ja s'havia fet– passa d'un a dos mesos.

A més, la norma reforça l'obligació que tenen els grans tenidors de col·laborar amb l'administració. A partir d'ara, hauran d'aportar més informació sobre els compradors d'habitatges, les càrregues de les cases o el registre cadastral. En l'apartat de sancions, el Govern passa de poder posar tres multes successives a dotze. En cas d'incompliment reiterat per part de bancs o fons d'inversió, es podrà incrementar la sanció inicial en un 50% més amb multes successives fins que compleixin amb la seva obligació. Quant als imports de les multes, podran arribar a ser de 90.000 euros en el cas de sancions molt greus, com no comunicar una operació entre grans tenidors o no permetre l'accés als habitatges per inspeccionar-los. En canvi, la multa màxima de les infraccions greus –no donar la informació que es demana o fer-ho de manera incompleta i no pagar la comunitat– és de 30.000 euros.

Millores per les ajudes

Unes altres mesures importants del decret fan referència a les ajudes al lloguer del Govern. A partir d'ara, els sol·licitants no hauran d'acreditar el dipòsit de la fiança. Segons ha argumentat Marí, moltes de persones han quedat sense ajuda perquè, "per incompliment del propietari", no han pogut aportar cap document al respecte. A més, no caldrà esperar que els expedients estiguin acabats perquè es puguin fer pagaments parcials –en el cas de les ajudes de rehabilitació, la bestreta podrà arribar al 100% de l'import. Un punt que Marí ha destacat és el canvi del sistema de concessió d'ajudes que passa a ser de "concurrència no competitiva". Això vol dir que "si les ajudes compleixen amb els requisits, es podran pagar immediatament", ha afegit el conseller.

La norma també inclou mesures per evitar l'especulació amb Habitatges de Protecció Oficial (HPO). Per exemple, els propietaris d'HPO que els vulguin llogar tindran el preu màxim fixat per l'administració. Marí ha aclarit que ja era d'obligat complit tenir un preu de lloguer taxat en aquests habitatges, però "ara es vigilarà explícitament" que es compleixi aquesta obligació. El Govern també intensificarà la lluita contra els infrahabitatges i la seva comercialització: fins ara se sancionava en casos de lloguer, però també es farà en cas de venda o de cessió.

stats