Menors i família, un suport imprescindible

La intervenció s’adreça a la reinserció del menor en la família, sempre que sigui possible, o cercar-ne una altra d’adient

L’IMAS s’ocupa, bàsicament, de la desempara dels menors, cercant sempre la millor solució per a cada infant en concret.

Gestionen de manera directa o indirecta els serveis, centres i programes d’intervenció que es consideren necessaris per atendre unes necessitats òbvies.

També formen i fan seguiment de les persones o famílies sol·licitants d’acolliment i d’adopcions.

La seva intervenció s’adreça a la reinserció del menor en el nucli familiar d’origen, sempre que sigui possible, i si no, s’opta per un nou nucli familiar mitjançant un acolliment, una adopció o, si l’edat del menor ho recomana, una emancipació.

Suport a les dones

Les dones que han patit violència de gènere, que són mares adolescents o que estan totes soles també necessiten programes especials, igualtat d’oportunitats, empara i ajuda psicològica i jurídica... Per això es desenvolupen diversos plans.

Els pobles de vegades són els llocs on més fa falta suport institucional, per la qual cosa des de l’IMAS es prioritza, als municipis de l’illa, la implantació i la gestió de polítiques d’igualtat.

Poques solucions

Hi ha poques alternatives per a la sortida del sistema de protecció de menors, sobretot per manca de feina i d’habitatge, segons expliquen des de l’IMAS:

• Manca un pla interdepartamental per a joves extutelats

• Hi ha un augment progressiu de problemes d’adaptació i/o de maduració entre els menors adoptats.

• La inserció social dels menors discapacitats suposa una dificultat especial quan estan en programes de separació definitiva i compleixen la majoria d’edat.

Per sort, existeixen diferents plataformes privades i públiques que s’hi involucren, però “el nostre objectiu és millorar i cohesionar la xarxa d’ajudes en tots els nivells, a totes les àrees”, diu la consellera Margalida Puigserver.

Protocols

Per això els fa falta arribar més enllà, crear l’observatori de les polítiques i serveis socials de la infància i adolescència a Mallorca, poder tenir l’òrgan que s’encarrega de revisar i valorar la situació actual i futura del sector, aconseguir una coordinació plena entre tots els agents implicats, directament o indirectament, en menors i família, i potenciar les actuacions preventives.

És imprescindible definir un protocol d’actuació unificat i que faciliti la feina dels professionals i l’atenció a les persones implicades, ja siguin infants, adolescents o famílies.

EDICIÓ PAPER 12/10/2019

Consultar aquesta edició en PDF