El taller llunàtic: encara sobreviuen els irreductibles

Quan un és jove té unes inquietuds, unes idees i uns projectes estètics que, amb el pas del temps, van matisant-se, canviant, adaptant-se a les ondulacions de la realitat. És el que va passar a tots els membres de la generació mallorquina dels 70. A tots? No. Dos irreductibles, el poeta Pep Albertí i el pintor Bartomeu Cabot, són més o menys allà on eren. Membres fundadors del col·lectiu Taller Llunàtic, Albertí i Cabot varen apostar, com tants altres, per un art rupturista, experimental, provocador. I s'hi han mantingut fidels d'una manera cada cop més radical. A principis dels 80, varen barallar-se amb la majoria dels seus companys de generació. Ho explicaren al llibre La vida pornogràfica de Jesucrist: boixar porcs, també firmat per Lluís Maicas i Jaume Sastre. Enemics del sistema, refusen de ple els circuits convencionals de l'art i de la literatura, i insulten tot aquell que en pren part. Deliberadament marginals, fa anys que Albertí no publica cap llibre i que Cabot no fa cap exposició. Actualment, donen sortida pública als seus textos i dibuixos a través del web tallerllunatic.blogspot.com. No és un web apte per a pells fines. Subversius des de la incorrecció política i des del trencament de tots els tabús, hi fan gala d'una sexualitat extrema, exhibeixen tics antisemites i mostren simpatia per les ideologies i les actituds de caire més autoritari.