Publicitat
Publicitat

FINANÇAMENT AUTONÒMIC

MÉS reclama 180 milions addicionals via pressuposts de l’Estat

Presenta 29 esmenes que incideixen en el transport, la cultura i la política turística

Els grups parlamentaris de MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca anunciaren ahir la presentació de 29 esmenes als Pressuposts Generals de l’Estat (PGE) del 2016 amb l’objectiu que les Illes rebin 180 milions d’euros en inversions, que s’haurien d’afegir als 159 ja prevists pel govern central. D’aquesta manera, els econacionalistes consideren que “es maquillarien” unes comptes que ara mateix són “injustes i insuficents” i es començaria a compensar la insularitat.

Les propostes de modificacions es canalitzaran a través dels grups Compromís-Equo i Esquerra al Congrés dels Diputats.

Entre les esmenes -algunes de les quals recullen inversions estatutàries ja previstes- destaquen les relatives al conveni ferroviari, amb una atribució de 30 milions d’euros que servirien per continuar la línia del tren de Llevant fins a Artà i electrificar les línies Inca-Manacor i Inca-sa Pobla; el conveni per a la rehabilitació de la Platja de Palma (20 milions); 15 milions per combatre l’estacionalitat turística; 15 més per potenciar les energies renovables a Balears i una esmena vinculada al finançament de les dessaladores i dotada amb 20 milions d’euros.

A Menorca la inversió més important que es reivindica via esmena és la relacionada amb l’ampliació de la bonificació marítima, on es preveu una inversió de 15 milions d’euros.

La diputada de MÉS per Mallorca, Margalida Capellà, recordà que dels 138 milions d’euros prevists per a les Illes el 2015 s’ha passat als esmentats 159 d’enguany, però que encara així és una xifra del tot insuficient per pal·liar les mancances que arrossega l’Arxipèlag en infraestructures i en actuacions que redundin en “el benestar de les persones”.

De tota manera, el també diputat Antoni Reus reconeix que aquestes esmenes només són una part d’una reclamació més global: la de situar Balears com a mínim en la mitjana del finançament autonòmic. En aquest sentit, Reus recorda que entre el que aporten les Illes a l’Estat i allò que torna l’Estat a les Illes “hi ha una diferència de 1.300 milions d’euros”.

Pròrroga

A banda de les esmenes, MÉS proposa una modificació de l’articulat de la Llei de sostenibilitat i racionalització de l’administració local, que preveu que a partir de l’1 de gener del 2016 les autonomies han d’assumir les competències sobre serveis socials i reinserció.

La formació reclama una pròrroga de l’entrada en vigor de l’esmentat article fins que es garanteixi que la transferència arriba ben dotada, ja que no es preveu un finançament concret en aquesta matèria.

Targetes sanitàries

D’altra banda, a preguntes dels periodistes, Reus ha defensat que el Govern ha de mantenir-se ferm en la decisió de retornar les targetes sanitàries als immigrants, tot i l’advertència de l’Estat que aquest fet podria implicar sancions per part de la UE. El diputat recorda que el País Basc, per exemple, mai no els les retirà i no hi ha hagut sancions.