Part Forana 11/02/2019

Selva delimita el sòl urbà i avança cap un nou planejament urbanístic

El Consell li ha redactat també el catàleg de patrimoni, amb 354 elements a preservar

M. Barceló
2 min
El batle, Antoni Frontera, rep de la consellera Garrido la documentació inicial per poder redactar un nou planejament.

SelvaL'Ajuntament de Selva ja disposa del pla de delimitació de sòl urbà que li ha de permetre avançar en la redacció del Pla General (PG), per tal d’actualitzar un planejament urbanístic que, des de fa anys, per manca de normativa pròpia, està subjecte al Pla Territorial de Mallorca (PTM) pel que fa a sòl rústic i a les Directrius d'Ordenació Territorial (DOT) en terreny urbà.

Aquest dilluns, l'equip de govern, encapçalat pel batle, Antoni Frontera, ha rebut de mans de la consellera de Territori del Consell de Mallorca, Mercedes Garrido, el document que ha estat redactat per un equip tècnic de la institució supramunicipal. Amb la delimitació presentada, el municipi tindrà quatre nuclis urbans: Selva, Caimari, Moscari i Biniamar, de manera que queda exclòs Binibona, el punt amb major nombre d'agroturismes.

Ara, la delimitació de sòl urbà ha de ser aprovada pel ple municipal, igual que el catàleg de patrimoni que s'ha entregat també a l'Ajuntament i que s'ha d'incloure en el futur PG. L'equip redactor del catàleg ha situat 354 elements (jaciments, possessions, béns industrials, etnològics, etcètera), dins un terme de 48,7 km2.

Mentre el Consell vagi redactant el PG, l'Ajuntament haurà de pronunciar-se sobre quin tipus de creixement vol en el futur. Actualment, Selva té 58 hectàrees de terreny urbà, i pot augmentar-lo dues hectàrees, fins arribar a les 60 que li corresponen d'acord amb el Pla Territorial. També pot optar per no créixer i esperar a consumir el terreny urbà inclòs en la delimitació que acaba de presentar el Consell.

Escola a Caimari i rotonda a Selva

El nou planejament inclou una rotonda a la carretera Inca-Lluc en el punt d'accés nord a Selva, en un intent d'eliminar un punt negre. El que no afectarà la delimitació de sòl urbà són els terrenys per a la construcció d'una escola nova de Primària a Caimari, ja que es tracta d'un projecte amb interès autonòmic. Per a l'equip de govern, la delimitació del sòl urbà és el fonament per poder disposar d'un planejament que doni seguretat jurídica als ciutadans i també al mateix ajuntament.

stats