Tirar un voluminós a un lloc públic o a un contenidor que no toca pot costar mil euros a Llucmajor

L'Ajuntament intenta posar fi als abocaments incontrolats

L’Ajuntament de Llucmajor sancionarà les persones que efectuïn abocaments incontrolats d’estris, residus voluminosos i aparells diversos a llocs públics o contenidors que no es corresponen amb multes que poden oscil·lar entre els 300 i 1.000 euros, si la denúncia es cursa com a greu.

Segons ha explicat el regidor de Medi Ambient, Guillem Roig, les sancions venen tipificades a l’ordenança reguladora de neteja viària, recollida i tractament de residus sòlids urbans, "encara que hi ha diversos supòsits que incideixen en la decisió d’una sanció o una altra i que cal revisar cada cas, atesa la denúncia de la policia".

Campanya policial

En el darrer control efectuat per part de la Policia Local de Llucmajor, a les zones on més denúncies es reben, la Torre, Badia Gran, polígon de Son Noguera i Ruralies, s'ha procedit a denunciar tres persones que dipositaven estris que no es corresponen amb residus sòlids urbans.

Dos dels denunciats són veïns mateixos del terme municipal que dipositaven, entre altres materials, ferros susceptibles de produir danys en la recollida d'escombraries. El tercer denunciat és un resident europeu desplaçat a l'illa a passar Nadal a casa d’un familiar resident al terme municipal. Les denúncies han estat remeses a Medi Ambient per a la tramitació de les corresponents sancions.

El batle i regidor de Policia, Éric Jareño, ha constatat que "aquesta campanya s'emmarca entre les programades per evitar l'abocament incontrolat a llocs públics i contenidors".

"El nostre objectiu no és sancionar ni fer aquestes actuacions amb sentit recaptatori, volem conscienciar la població de la necessitat de separar correctament el fems i fer un bon ús dels llocs i contenidors per a aquest efecte i per al bé comú", ha dit el batle.