URBANISME

El xibiu de Son Serra té el vistiplau del Consell de Mallorca

L'expedient iniciat per l'ADU seguirà el seu recorregut, que conclourà amb una sanció per haver començat la instal·lació abans d'obtenir el permís

El Servei d’Autoritzacions Territorials del Consell de Mallorca ha enviat l’autorització per a la instal·lació d’un xibiu, bar cafeteria, a Son Serra de Marina, al terme municipal de Santa Margalida.

El terreny afectat està definit com a sòl urbà a les Normes Subsidiàries de Santa Margalida. No obstant això, es troba en zona de servitud de protecció de la Llei de costes. Per aquest motiu, és el Consell qui n'ha d’autoritzar la instal·lació a partir dels informes del Servei d’Autoritzacions i de la Demarcació de Costes (govern d’Espanya). El bar consistirà en una edificació de planta baixa d’uns 45 metres quadrats rodejada d’un entarimat de fusta.

Pel que fa a l’ expedient iniciat amb l’ Agència de Disciplina Urbanística (ADU), seguirà el seu curs, que conclourà amb una sanció. A partir d'ara, s'aixecarà l’ordre de paralització i els inspectors es personaran al lloc de la instal·lació per retirar el cartell que es va penjar fa unes setmanes, després que se'n continuàs la instal·lació sense la llicència.

Com que la situació s’ha regularitzat en menys de dos mesos, la normativa de Costes preveu una sanció del 12,5 per cent del valor de la instal·lació, amb un mínim de 300 euros. La quantitat de la sanció que s'imposarà encara no està calculada a dia d’avui, explica el Consell de Mallorca.