Santanyí s'oposa al nou pla d'usos de Mondragó que prepara el Govern

L'Ajuntament preveu una pèrdua d'ingressos i de llocs de feina amb la futura normativa que afectarà el parc natural

El nou Pla d'Ordenació de Recursos Naturals (PORN) del parc de Mondragó rebrà al·legacions en contra de la modificació que marca noves restriccions en matèria de serveis de platja i d'accessos.

L'Ajuntament de Santanyí ha aprovat una moció en què mostra la seva "sorpresa" pel fet que "la nova normativa sigui més restrictiva que la que es va aprovar aquest estiu per al Parc Natural del Trenc - Salobrar de Campos, o que l'actual Llei de costes. Les limitacions poden suposar un greu problema de seguretat i de neteja".

La moció s'ha aprovat amb la majoria absoluta que ostenta el PP al Consistori, i demana la modificació de la proposta de nou PORN a la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears.

La Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat va presentar a l’abril el primer esborrany per al nou Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) del Parc Natural de Mondragó, i al setembre en va mostrar a la Junta Rectora del parc la darrera revisió.

Aquesta nova norma és molt restrictiva sobre què es podrà fer dins els límits del parc i a les seves platges. Segons ha explicat el batle, Llorenç Galmés, "per al text del nou PORN no estaran permeses les instal·lacions temporals ni les infraestructures existents, cosa que vol dir que la construcció del servei de bar que hi ha actualment s’haurà d’esbucar".

Per al PP, "és un autèntic greuge per al municipi de Santanyí, que només reclama ser tractat com la resta dels municipis costaners de Mallorca que tenen zona de costa protegida".

L’Ajuntament considera que s’ha de repensar el nou PORN, ja que eliminar tots els serveis que s’instal·len durant la temporada d’estiu pot suposar un greu perjudici per als veïns i per als qui visiten l’illa. "La pèrdua de serveis implicarà immediatament la pèrdua de la bandera blava, a més de molts llocs de feina, i la disminució d'uns 500.000 euros d’ingressos par als comptes del Consistori per a les concessions de les diferents explotacions", expliquen des del govern municipal.

Limitacions d'accessos

De la mateixa manera, si s’aprova definitivament el nou PORN, també hi haurà limitacions als accessos a les platges del parc, "tant per mar com per terra". El PP entén que "els camins que sempre havien utilitzat els residents del municipi no es podran usar, tampoc no es podrà ampliar la zona d’aparcament, ni desembarcar amb transport marítim privat, ni es contempla que hi pugui haver una millora del transport amb busos".