Llucmajor presenta un pla d'ajust econòmic de vuit milions d'euros

L'equip de govern conservador anuncia restriccions en serveis secundaris per poder mantenir els que considera bàsics

L’Ajuntament de Llucmajor aprovarà al ple ordinari d’aquest dimecres un pla d’ajust de prop de vuit milions d’euros (7.933.342 euros), a causa de l’incompliment de la regla de despesa durant el 2018, finalment calculada en 871.574 euros.

Aquesta situació ha motivat que el Departament d’Intervenció hagi elaborat un Pla d’Ajust Econòmic-financer (PEF), el qual, segons la legalitat estatal vigent (Llei Orgànica 2/2012, del 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera), s’hauria d’haver presentat el passat mes d’abril.

Segons Intervenció, després d’aplicar els càlculs que aquesta llei disposa, l’import total a declarar com a no executable als pressuposts del 2019 és de 7.933.342 euros.

Així i tot, l’equip de govern municipal garanteix que "l’ajust pressupostari no afectarà en cap cas les partides de prestació de serveis en matèries fonamentals i bàsiques, com la neteja urbana i la seguretat".

"Els ciutadans no es veuran afectats, en cap circumstància, per les mesures d’ajust, però l’Ajuntament reconeix que haurà de fer restriccions en despesa supèrflua i serveis secundaris per tal de poder prioritzar aspectes més importants i fonamentals", expliquen des de la coalició de govern que encapçala el PP.