L'ATIB tramita l'actualització cadastral de 7.100 propietats de Llucmajor

L'Ajuntament recorda que es pot demanar ajornar-ne el pagament o fraccionar-lo

L'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) ha tramitat els rebuts de la darrera revisió del cadastre al terme de Llucmajor, que afecta un total de 7.700 propietaris d'immobles. Es tracta d'una revisió que es fa de manera automàtica, segons ha informat l'Ajuntament.
 
En aquesta revisió s'han detectat afloraments no declarats (obres que suposen un augment del valor del terreny o de l'immoble no declarades en el cadastre), que són la causa d'aquests rebuts i que recullen la pujada del valor de l'immoble no declarat respecte de l'IBI que s'ha abonat durant els darrers quatre anys.
 
Un cop s'enviïn les notificacions oficials, els terminis de pagament seran de fins a dos i tres mesos. Per a les primeres notificacions que ja s'han enviat, els terminis de pagament acaben el 22 de juliol i el 5 d'agost.
 
Segons informa l'Ajuntament, els afectats poden presentar un recurs que permeti l'ajornament o el fraccionament del rebut, però això suposarà un interès del 3,5 % sobre l'import original. En cas que el rebut superi els 3.000 euros, serà necessari presentar un aval de garanties. Si es detecta que la notificació és deguda a una errada en la regularització, l'afectat ha de reclamar com més aviat millor davant el cadastre perquè es reverteixi.

El nou equip de govern municipal ha aclarit que "no és possible dur a terme una exoneració del cobrament perquè es  tracta de regularitzacions per obres no declarades i que, a més, resultaria un greuge comparatiu amb la resta de veïns del municipi".
 
Des de l’ATIB s'han notificat a l'Ajuntament els futurs plans de digitalització dels cobraments d'impostos i taxes. Aquest sistema estalviarà al contribuent haver de passar per les sucursals bancàries per fer els pagaments, els quals es podran realitzar directament a l'oficina de l’ATIB i es donarà en un sistema digital de notificacions.