01/04/2021

Construir la Catalunya del futur: ara és l’hora

3 min
Un home gran vacunant-se de covid a un CAP de Castelldefels.

El diagnòstic sobre la situació de Catalunya en l’etapa postpandèmia és àmpliament compartit. Institucions, empreses, partits polítics, agents socials, universitats i centres de recerca, societat civil organitzada: tots reconeixem la gravetat de la crisi social i econòmica i alhora compartim la visió que cal empènyer, amb més força que mai, per una societat i una economia intensiva en coneixement. Una societat del coneixement on l’educació, la recerca científica i la innovació siguin els pilars sobre els quals construir el progrés social, la fortalesa econòmica i la vitalitat cultural.

Des d’aquesta perspectiva, tant les universitats com els centres de recerca del país ens sentim plenament corresponsables. La nostra activitat té impactes directes i indirectes que són claus per a la societat i l’economia. Sigui la formació, sigui la recerca o sigui la transferència de coneixements en un sentit ampli, tot plegat determina bona part del futur de la nostra societat. Un valor afegit clau per a una societat més justa, amb millors llocs de treball, amb institucions més responsables i eficients, empreses més competitives i sostenibles, graus més elevats de benestar, salut i vitalitat cultural. Per això, universitats i centres de recerca públics, mitjançant les associacions que ens representen (ACUP i ACER), volem fer un pas endavant i liderar, juntament amb institucions, empreses i societat civil, la transformació social i econòmica que requerim.

Per fer-ho, comptem amb un instrument idoni: el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement. El Pacte Nacional (PN@SC), fruit del treball que s’ha dut a terme, durant mesos, amb el lideratge del govern de la Generalitat i la participació de tots els agents implicats, les universitats, els centres de recerca, els sindicats, les organitzacions empresarials, els estudiants, etc., s’ha elaborat per tal de donar resposta (procurant consensos transversals amplíssims) als reptes als quals s’enfronta la Catalunya del futur. El Pacte ha de servir com a referència de les futures polítiques en matèria d’universitats, recerca i innovació perquè articula una estratègia de país que situa el coneixement com a element central i preeminent que, a la llarga, ha de permetre a Catalunya esdevenir una potència en aquest àmbit. El PN@SC aposta per un país i per una economia intensius en coneixement, que ha de permetre el manteniment de la societat del benestar i alhora fer front als reptes globals com l’emergència climàtica (pacte verd europeu), les crisis sanitàries, les desigualtats, els drets humans o la diversitat cultural.

Els reptes als quals s’enfronta el PN@SC depassen els cicles electorals i requereixen d’una aposta pública prolongada i de mirada llarga. Es va aprovar el 9 de juny de l’any passat. Representa un sentir molt majoritari de la societat, començant pels mateixos partits als quals, des de les universitats i des dels centres de recerca, emplacem a implantar-lo sense més demora en aquesta legislatura que està a punt de començar. Amb el compromís ferm que des de les universitats i els centres hi som i hi serem. Per construir un nou país on valgui la pena viure. Amb dignitat, esperança i vitalitat social, econòmica i cultural, i com a llegat per a les noves generacions.

En la línia d’augmentar la competitivitat i el potencial del país, des de les universitats i els centres de recerca volem donar suport públicament als 27 projectes catalans que opten als recursos del fons europeus Next Generation EU. Aquests projectes haurien d’estimular també la transformació del model productiu català i de la societat en general. És una molt bona notícia que recentment s’anunciés la creació del Comissionat Next Generation del Govern per fer el seguiment adequat d’aquesta oportunitat tan transcendent. Ens felicitem per aquesta notícia i ens posem a la disposició del Govern.

Hem citat dues iniciatives decisives que han de contribuir a dibuixar la Catalunya del futur. L’hora és greu i requereix, més que uns grans consensos que ja existeixen en aquests temes, l’acció determinada per implementar-los. Des de les universitats i els centres de recerca estem disposats a treballar junts amb l’objectiu de transformar la societat i l’economia per construir un país de progrés i competitiu. És el repte més important de la nova legislatura que acabem d’iniciar i del nou govern de la Generalitat que està a punt de constituir-se.

Javier Lafuente, president de l’ACUP, i Josep Samitier, president de l’ACER, en representació de les universitats i centres de recerca públics de Catalunya.

stats