29/04/2023

Cobrar més per viure pitjor

2 min

Comença maig. Mes de primavera, de pont del dia del treball i, també, per a molts, de presentar la declaració de la renda. És probable que aquest any et sorprengui que, malgrat que has tingut els mateixos ingressos –o fins i tot més que durant els últims anys i, per tant, pagues més impostos– et sentis més pobre. Si és així, no es tracta només d’una impressió. Moltes persones es troben en la teva situació. 

Totes les dades publicades els últims dies sobre els ingressos i els salaris a Catalunya i Espanya ens ho confirmen. L’últim informe de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) mostra que durant l'any 2022 els salaris nominals van créixer a Espanya. Això també es veu a la publicació de l’Enquesta de Condicions de Vida (ECV) d’aquesta setmana, una de les millors eines que tenim per retratar com viuen els ciutadans. La pobresa moderada ha caigut, en més de mig milió de persones a Espanya i en prop de 25.000 a Catalunya. Si fa un any per ser considerat pobre havies de guanyar menys de 9.500 € l’any, ara has d’estar per sota els 10.100 €. En un país on els salaris creixen, i on apareixen nous mecanismes de garantia de renda com l’ingrés mínim vital, el llindar per ser considerat pobre també és més alt. 

El problema és que aquestes bones notícies pel que fa als indicadors de pobresa no venen acompanyades de millores en el benestar i la qualitat de vida. Si bé els salaris van créixer, en part, per compensar la inflació, l’augment dels preus va ser molt més gran. El resultat és una pèrdua de poder adquisitiu, que s’estima, segons l'OCDE, en una caiguda del 5,3% del sou real. Encara que hàgim cobrat més que l’any passat, tenim menys capacitat de compra. I només 8 dels 38 països de l'OCDE van viure l’any passat caigudes reals dels ingressos tan altes com les d’Espanya. 

De nou, l’ECV ens confirma aquesta pèrdua de benestar. Malgrat que la pobresa relativa (mesurada amb diners) es redueix, la pobresa energètica augmenta. Cada cop hi ha més persones que no poden mantenir casa seva en una temperatura adequada. També són més aquells que no poden afrontar despeses imprevistes, o que no poden marxar de vacances. Sense oblidar que la inflació afecta més les rendes més baixes, ja que són les que dediquen un percentatge més alt al consum. Si guanyes molt, pots estalviar més.

La inflació provoca una disminució de la nostra renda real, que pot acabar derivant en una situació de privació social i material. És per això que la resposta a les recents crisis viscudes ha de combinar sistemes de garantia d’ingressos amb mecanismes de compensació dels increments dels preus. Una pota necessita l’altra. Revisar els llindars de renda màxims per obtenir aquestes prestacions, i reduir les barreres per poder sol·licitar-les, són passos imprescindibles per evitar que, malgrat les pujades salarials, el nostre benestar no decaigui encara més. 

stats