renda social

Una renda social, l’alternativa al no-res

La prestació del Govern per a persones sense ingressos ja té 5.200 titulars, en un any i mig ha arribat a 8.628 persones

Emilia Gallardo: “Ja no vaig al contenidor, ara puc omplir la gelera”

Beneficiària de la renda social

La renda social beneficiarà 3.500 famílies enguany

La consellera de Serveis Socials, Fina Santiago, ho ha confirmat en el ple del Parlament, en una resposta a la diputada del PP Sandra Fernández

Més de 3.000 persones s'han beneficiat de la Renda Social durant el seu primer any d'implantació

750 dels titulars són parelles amb menors a càrrec o famílies monoparentals, parelles amb fills majors d'edat i altres tipus de nuclis de convivència amb o sense ingressos i 168 són persones soles perceptores d'una Pensió no Contributiva

Illes de rànquing