associacions

Ni per dissimular

Ricard Sicre, operació Rampage

Representació escassa de les dones en el teixit associatiu

L'Ajuntament presenta un estudi en què destaca la força de les entitats veïnals

El Govern es reuneix amb 45 associacions d'immigrants

L'objectiu és informar-los del futur consell assessor per a la seva integració