ESTALVI
Economia 09/02/2019

2019: oportunitats (i perills) per als inversors de les Illes

Els experts recomanen precaució a l’hora de decidir on col·locar els estalvis per obtenir-ne rendibilitat

Carles Tudurí
5 min
2019: oportunitats (i perills) per als inversors de les Illes

PalmaEn un moment en què el ritme de creixement de l’economia es modera i en què apareixen en el panorama econòmic importants factors de risc, els inversors es demanen on col·locar els seus diners després d’un any en el qual la borsa ha patit una caiguda notable, cosa que provoca certa desconfiança en la renda variable. La majoria d’experts destaquen que el 2019 presentarà importants oportunitats d’inversió, però recomanen molta precaució, perquè la volatilitat dels mercats continuarà.

A l’estat espanyol, el PIB augmentarà devers un 2,3% i mantindrà el seu creixement, superior al de la zona euro, on es preveu que serà d’un 1,6%. La crisi política que viu Europa, amb partits d’extrema dreta que guanyen protagonisme, i les incerteses amb el Regne Unit i Itàlia estan fent minvar la confiança. A més, la reducció del comerç internacional i la dependència de les empreses de països emergents han tingut un destacat impacte negatiu.

La baixada dels interessos dels dipòsits que hi ha hagut els darrers anys ha provocat un creixent interès per la renda variable. Per cercar assessorament, bona part dels inversors s’acosten als bancs de negocis, que ofereixen orientació personalitzada. “Nosaltres no venem productes -explica Marga Rosselló, directora de l’oficina Renta 4, a Palma-, sinó que assessoram el client segons el seu perfil inversor”.

El 2018, un any dolent

El 2018 ha estat un any complicat i pocs actius s’han vist revalorats. “Allò cert és que la volatilitat ha arribat de nou als mercats i no pareix que vulgui partir. Hi ha molts de factors, bona part dels quals són polítics, que marquen la situació: el Brexit, les tensions entre la Xina i els Estats Units, la crisi a Itàlia... i sembla que el 2019 es mantindrà en una dinàmica similar, però no que empitjori”, explica Rosselló. Això ha provocat que l’Íbex hagi patit una caiguda del 15% i els fons mixtos, d’entre un 4% i un 7%. Fins i tot la renda fixa ha baixat prop d’un 1% en el cas que l’inversor vulgui recuperar els diners abans del termini previst.

La Banca March coincideix amb aquesta valoració, ja que considera que pràcticament la totalitat dels actius va tenir retorns negatius. Fins i tot l’or ha demostrat no tenir capacitat de protecció del capital. Per exemple, en la borsa dels Estats Units cal remuntar-se a l’any 1931 per veure una caiguda equivalent.

El 2018 tampoc no ha estat un bon any per als inversors en actius financers. Pràcticament totes les classes d’actius invertibles varen acabar l’any en negatiu. Les borses varen tenir pèrdues que varen oscil·lar entre el 6% i el 18%, depenent dels mercats. L’únic dels grans que es va salvar va ser el Brasil”, destaca Sebastián Redondo, director d’Inversions Globals de Bankia Asset Management. Segons explica Redondo, els bons tampoc no varen dur més sort: tant els europeus com els americans acabaren amb pèrdues que no varen ser compensades pel cobrament de cupó. Especialment negatiu va ser el comportament dels bons italians. Les propostes de la coalició de la Lliga Nord i el Moviment Cinc Estrelles no varen convèncer els inversors i la prima de risc (diferència entre la rendibilitat del deute italià i l’alemany) es va ampliar significativament. També varen caure les matèries primeres i gairebé totes les estratègies de gestió alternativa.

Optimisme moderat

Per al 2019, Rosselló, de Renta 4, preveu un escenari de refredament econòmic, però amb sòlids nivells d’activitat, sobretot en el cas dels països emergents. “No esperam una recessió ni cap mena de desfeta, per la qual cosa no es pot ser exageradament pessimista”, destaca la directora de Renta 4, que considera que es poden trobar moltes oportunitats d’inversió a mitjan termini. La Banca March veu el 2019 amb “optimisme moderat”, segons explica el seu director d’Estratègia, Joan Bonet, que opina que ens trobam en una fase madura de l’economia, amb el cicle econòmic positiu més llarg de tota la història.

“El mercat està temorós davant aquesta situació, en un entorn en el qual es conjugarà la desacceleració econòmica iniciada en el segon trimestre de l’any passat amb la retirada d’estímuls dels bancs centrals, que s’acaben de convertir en detractors nets de liquiditat. Aquests factors faran del 2019 un any volàtil, però pensam que alguns actius, com la renda variable, a aquests preus, ofereixen capacitat de recuperació”, destaca. Segons els bancs, la renda fixa, l’actiu tradicionalment conservador, s’ha convertit en un actiu amb un destacable risc latent, amb escàs potencial i, per aquesta raó, són particularment cauts. “Per tant, en aquest entorn en el qual els bancs centrals intenten estimular l’economia, no hi ha actius que puguin garantir rendibilitat i assegurar el capital”, explica el director d’Estratègia de la Banca March.

Es considera que durant el 2019 hi pot haver una recuperació en el mercat de la borsa, que ha estat penalitzat el 2018 de manera important. Mentrestant, el potencial de la renda fixa és molt limitat i, excepte els bons de les economies emergents, no s’hi veu recorregut. Algunes entitats recomanen protegir el patrimoni comprant-los amb divisa forta per evitar el risc de divisa.

“No és un moment d’apostar només a curt termini, per tant cada persona ha de planificar molt bé la seva cartera d’inversions. Si un és conseqüent amb el seu perfil, es poden trobar companyies i sectors amb un important creixement. Això sí, és un any per tenir molta precaució”, comenta Rosselló.

Riscos assumibles

“És necessari prendre un risc diferent. Després de deu anys en què havia pujat tot, els inversors estam mal acostumats. El 2018 ha estat un bon avís. Si volem rendibilitat, cal assumir riscos, ja que amb els tipus d’interès tan baixos, l’efecte de la inflació ens fa perdre capacitat de compra amb el simple pas del temps”, destaca Bonet. Segons Renta 4, ara “cal assumir un risc més concentrat en els únics actius que tenen algun tipus de potencial, com la renda variable. A més, és un moment en què hem d’afrontar la inversió en actius alternatius. Per exemple, en el món del capital de risc encara hi ha oportunitats”, destaca Bonet.

Bankia considera que el 2019 ha començat molt bé, amb totes les classes d’actius recuperant, en el mercat, part de les pèrdues de l’any anterior. “La nostra opinió és que durant el darrer trimestre del 2018 hi va haver una separació entre les dades fonamentals econòmiques i les cotitzacions dels actius per temor d’una desacceleració que pogués acabar en recessió”, afegeix Sebastián Redondo.

Com que aquest escenari ha perdut força, els mercats han començat a rebotar amb impuls. A partir d’ara, els experts consideren que l’evolució futura dependrà de les dades que es vagin coneixent. “La nostra estimació és que enguany el creixement mundial es desaccelerarà, però sense caure en la recessió; que els beneficis empresarials continuaran a l’alça, però amb menys força que en anys anteriors, i que tot això es traslladarà positivament als mercats borsaris”, explica Redondo.

Riscos: del Brexit a la Xina, passant per Veneçuela i Ucraïna

Els experts asseguren que el 2019 serà un any en què caldrà tenir els ulls ben oberts per detectar els riscos que poden afectar les inversions. Alguns són esperats, com el Brexit i la pujada dels interessos, mentre que altres poden aparèixer de manera inesperada. “Un Brexit descontrolat seria nefast per a l’economia. El PIB del Regne Unit perdria prop d’un 2%, però la resta dels països de la UE també se’n veurien afectats, encara que en menor mesura. Per exemple, el sector turístic espanyol té una forta dependència del mercat britànic. De tota manera, consideram que aquesta opció és altament improbable i que no n’hi haurà per tant”, destaca Bonet.

Per la seva banda, Redondo considera que no sembla que aquests factors de risc hagin d’empitjorar, “sinó tot el contrari, ja que s’estan difuminant. En tot cas, podrien sorgir altres riscos més inesperats: increments de tensions entre la Xina i Taiwan i de Rússia amb Ucraïna. La tensió d’aquestes darreres setmanes a Veneçuela també obre un nou focus d’inestabilitat que pot afectar el preu del petroli, en particular, i la borsa, en general.

També s’esperen mesures que reactivin l’economia en els llocs on s’ha estancat, com l’anunci d’estímuls fiscals per part del govern xinès amb la finalitat de frenar la desacceleració del seu creixement.

stats