Economia 19/03/2019

Els costos laborals creixen el 2018 a les Illes un 1,7%, quasi el doble de la mitjana estatal

La xifra es va situar en els 2.724 euros per treballador i mes davant els 2.692 euros registrats per les empreses espanyoles

Ara Balears
2 min
El costos laborals creixen el 2018 a les Illes un 1,7%, quasi el doble de la mitjana estatal

PalmaEl cost laboral de les empreses de les Balears va augmentar un 1,7% en el quart trimestre del 2018 respecte del mateix període del 2017 i es va situar en 2.724 euros per treballador i mes, segons l'Enquesta Trimestral de Cost Laboral (ETCL).

A Espanya, el cost laboral de les empreses va augmentar un 0,9% en el quart trimestre del 2018 i es va situar en 2.692,52 euros per treballador i mes, de manera que marca el major increment en tres anys, segons informa Efe.

Per comunitats autònomes, el cost laboral a Madrid i el País Basc va superar en més de 450 euros la mitjana estatal. Atès el creixement anual del cost, el País Basc, les Balears i les Canàries varen presentar les taxes més elevades, mentre que el País Valencià, Andalusia i la Rioja varen marcar els majors descensos.

Segons ha publicat aquest dimarts l'Institut Nacional d'Estadística (INE), el cost salarial per treballador i mes (que inclou salari bàsic, complements, pagaments per hores extraordinàries i endarreriments en termes bruts) va pujar un 0,9% i va aconseguir els 2.039,01 euros de mitjana.

Mentrestant, els altres costos varen créixer un 0,7%, fins a 653,51 euros per treballador i mes i, el seu principal component, les cotitzacions obligatòries a la Seguretat Social, varen pujar un 1%, fins als 601,88 euros.

Les percepcions no salarials varen disminuir un 2,9%, a causa tant del descens de les prestacions socials directes com de les indemnitzacions per fi de contracte, pagaments compensatoris, petit utillatge, roba de treball o selecció de personal.

Si es té en compte el tipus de jornada, la diferència salarial entre els treballadors a temps complet i parcial va ser de 5,52 euros per hora (16,81 euros per a temps complet, davant de 11,29 per a temps parcial).

Per sectors, el de la construcció, amb 2.801,98 euros, va ser el que va registrar el major increment del cost laboral total (2,1%), mentre que els serveis varen aconseguir els 2.583,33 euros (1% més).

La indústria va marcar la menor alça (0,2%) a causa del descens del seu cost salarial per les menors pagues extra i l'alça dels seus altres costos derivada, entre altres coses, de les indemnitzacions per acomiadament.

Quant a les activitats, el creixement del cost laboral va ser major en els subministraments d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat (3,9%); en la informació i comunicacions (3,6%) i en les activitats artístiques recreatives i d'entreteniment (3,1%).

Per contra, els majors descensos es varen registrar en les indústries extractives (2,7%), l'educació (1,6%) i les activitats sanitàries i de serveis socials (0,2%).

Així mateix, durant el quart trimestre del 2018 la jornada setmanal mitjana pactada (si es considera conjuntament temps complet i temps parcial) va ser de 34,2 hores, de les quals es varen perdre 5,1 hores a la setmana (3,5 d'elles per vacances i festes gaudides). Si s'afegeixen les hores extres i es resten les perdudes, la jornada setmanal es va reduir a 29,3 hores efectives de treball.

stats