Economia 24/05/2019

La bretxa salarial també afecta el funcionariat

En els serveis generals de la Comunitat, es detecta una diferència en els sous d’un 8,53% en favor dels homes

C. T. B.
2 min
La bretxa salarial també afecta el funcionariat

PalmaTot i que dins l’Administració no es fan evidents algunes pràctiques discriminatòries cap al personal femení que es detecten en el mercat laboral i que la llei garanteix el mateix sou entre els empleats dels dos sexes, la bretxa salarial encara és una realitat en el sector públic, tal com reconeix la directora de l’Institut Balear de la Dona, Rosa Cursach. “Des del Govern hem fet feina per impulsar la igualtat dins l’Administració. Tenim el Pla d’igualtat i els pressupostos van acompanyats de l’Informe d’Impacte de Gènere, a través del qual podem constatar la situació”, destaca Cursach, que explica que la bretxa salarial és una realitat a causa que en determinats llocs de feina més ben pagats trobam una majoria d’homes i viceversa.

“Per exemple, en els cossos de funcionaris de feines tècniques, que estan remunerades amb sous més alts, com enginyers o arquitectes, veim que hi ha una majoria d’homes”, explica. En canvi, llocs de feina amb sous més baixos, com els d’auxiliars d’infermeria o de mestres d’Educació Infantil, són ocupats amb percentatges que s’aproximen al 90% per dones.

L’esmentat Informe d’Impacte de Gènere que acompanya els pressupostos del 2019 detecta aquesta situació, tot i que només fa referència als serveis generals de l’Administració utilitzant dades del 2017. L’estudi determina que el salari de les dones se situa en 2.156 euros, complements inclosos, mentre que el dels homes és de 2.466 euros. La bretxa que es produeix és d’un 8,53% en favor dels homes. Si calculam la bretxa només dels complements, aquesta continua sent favorable als homes i s’eleva fins al 15,66 %. “Les dades assenyalen, en termes relatius, que, tot i que les dones representen el 67,65% de la plantilla, reben el 63,85% del total de la despesa del capítol 1. Els homes, en canvi, suposen el 32,35% de la plantilla i perceben el 36,15% del pressupost. Anàlisis posteriors que incloguin més dades (categoria professional, nivell d’estudis, reduccions, etc.) hauran d’orientar-nos sobre les raons d’aquest desequilibri”, assenyala l’informe.

stats