Les Balears tornen a obtenir finançament dels mercats i ja no depenen només dels crèdits de l'Estat

S'espera que durant el 2019 s'obtindran 500 milions per aquesta via, que suposen un 50% de les necessitats financeres de la Comunitat

El Govern ha iniciat el retorn als mercats per obtenir finançament i espera poder obtenir per aquesta via més de 500 milions d'euros durant el 2019. D'aquesta manera, la C omunitat  deixarà de finançar -se  a través del Fons de Liquiditat Autonòmic ( FLA ), que l'Estat ha posat a disposició de les autonomies durant  aquests  darrers anys.

El Govern ja ha signat operacions per un total de 178 milions d'euros amb entitats bancàries
destinades a cobrir despeses sobrevingudes generades a final de l'any 2018 per les inundacions a la comarca del Llevant de Mallorca i per afrontar diverses indemnitzacions de sentències que s'han perdut contra promotores urbanístiques. S'avança així, segons fonts del Govern, "en el procés ja encetat per a desvinculació progressiva dels mecanismes de finançament de l'Estat".

"Enguany, les Balears obtindran per aquesta via més de 500 milions d'euros, de manera que aconseguirà als mercats tradicionals prop del 50% de les necessitats financeres de l'exercici, segons les previsions de la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques. El pla d'endeutament pluriennal de les Balears, fins a l'any 2021, el qual estableix aquestes previsions per a l'actual exercici, ja va rebre llum verda per part del govern de l'Estat amb els informes corresponents favorables el passat mes de setembre", s'explica en un comunicat del Govern.

Aquestes operacions per concertar crèdits extraordinaris, per un total de 178 milions, s'han acordat amb quatre entitats bancàries (Caixa Bank , Banca March,  Colonya  Caixa d'Estalvis de Pollença i BBVA) i es destinen, per una banda, a finançar la concessió d'ajuts als afectats per les inundacions a la comarca del Llevant de Mallorca, per un import de 45 milions, i, per una altra, a cobrir l'abonament d'indemnitzacions derivades de sentències judicials en matèria de protecció urbanística, per un import de 133 milions.

El 2019, les Balears formalitzaran la seva tornada als mercats financers per obtenir finançament al marge dels mecanismes de liquiditat de l'Estat, un procés que ja s'està tramitant per aconseguir 517 milions, gairebé el 50% de les necessitats ordinàries d'endeutament d'aquest any. L'altre 50% es mantindrà dins el compartiment Facilitat Financera, l'instrument financer de l'Estat al qual les Balears es varen adherir l'any passat, gràcies al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària (dèficit, deute i regla de despesa), fet que va permetre deixar de finançar -se  a través del Fons de Liquiditat Autonòmic ( FLA ).

La consellera Cladera ha destacat també que aquesta nova passa es produeix després d'haver tancat l'exercici del 2018 amb una reducció del deute públic de la Comunitat Autònoma, tant en xifres absolutes com en percentatge sobre el Producte Interior Brut (PIB). La xifra provisional del deute públic autonòmic a data de 31 de desembre de 2018 queda en els 8.723 milions d'euros i representa un 28% del PIB i una reducció de 79 milions d'euros respecte dels 8.802 milions (29,4% del PIB) de tancament del 2017.

EDICIÓ PAPER 22/02/2020

Consultar aquesta edició en PDF