El Pla de cultura preveu la creació de cinc organismes culturals nous

El document encara no s'ha presentat de manera pública però ja està disponible al web de la Conselleria

El Pla de cultura 2018/2028 impulsat per la Conselleria de Cultura, que es va aprovar en Consell de Govern el passat divendres i que es preveu que es presenti públicament en les setmanes vinents, ja està disponible al web habilitat per la Conselleria.

La setmana passada ja s'anuncià que el document contenia 235 mesures, 145 de les quals fan referència al Pla de cultura i 90 al Pla de patrimoni. El pla es presenta amb 20 mesures destacades, entre les quals es troben la creació de fins a cinc organismes nous dependents o relacionats amb la Conselleria de Cultura, que són: l'Oficina d'Informació i Assessorament del Sector Cultural, el Consell de la Cultura de les Illes Balears, l'Observatori de la Cultura de les Illes Balears, l'Institut d'Indústries Culturals i el Centre de la Cultura Escrita.

Dins les 20 mesures destacades també es preveu l'aprovació del codi de bones pràctiques, la planificació i millora dels equipaments culturals, per al qual es recomana un augment d'un 50% de pressupost en cinc anys dels equipaments del Govern, la creació de la Nit de la Lectura i l'increment d'un 50% del pressupost per a cultura en deu anys, entre altres coses.

Els principis que regeixen el Pla de cultura són les bones pràctiques, la transparència i la participació, la interculturalitat, la llengua, el dret d'accés a la cultura en igualtat de condicions, la sostenibilitat, l’equilibri i la redistribució.

Els propòsits del pla es presenten en tres eixos: en relació amb l’accés a la cultura, la democratització i la participació, en relació amb el teixit cultural i en relació amb el sistema cultural.

Objectius

Els cinc objectius que presenta el Pla de cultura inclouen l'actuació transversal de l'aplicació del codi de bones pràctiques. El document incorpora una proposta de codi que, segons l'informe, "no té caràcter normatiu però sí que vol generar instruccions internes del Govern de les Illes Balears perquè se segueixin les orientacions que recullen tots els departaments".

El primer objectiu és la consolidació d’espais per a la participació i la democratització de la cultura. Les mesures previstes en aquest punt preveuen la creació del Consell de la Cultura i la dotació de les institucions i equipaments públics amb plans de participació ciutadana com, per exemple, la inclusió de la presidència del Consell de la Cultura dins el patronat d'Es Baluard.

El segon objectiu que es descriu al pla és la millora dels recursos dels equipaments culturals, espais
patrimonials i de memòria. Entre els equipaments culturals hi ha l'Arxiu del Regne de Mallorca, el Museu de Mallorca, la Biblioteca de Palma i el Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera. La memòria històrica està reflectida en 15 mesures, entre les quals hi ha plans anuals d'exhumació de fosses o la "presentació del cens de símbols, llegendes i mencions franquistes a l’espai públic, i alhora mesures per a la seva retirada o eliminació".

En tercer lloc, es planteja com a finalitat la igualtat d’accés a la cultura, la proximitat i la participació cultural. En aquest punt es proposen mesures relacionades amb l'educació, la inclusió social i la proximitat.

El quart objectiu és l’enfortiment del teixit cultural, atenent-ne la diversitat i pluralitat. Inclou el desenvolupament de polítiques sectorials i transversals i el foment de la creació artística en l’àmbit juvenil; la creació de l'Oficina de Suport a Artistes i Agents Culturals, una finestra única digital per a l'àmbit cultural i la creació de l'Institut d'Indústries Culturals, entre d'altres.

El cinquè objectiu és l’adequació de l’estructura per al compliment del Pla de cultura. Entre les mesures vinculades a aquest objectiu hi ha l'ampliació del pressupost de cultura un 50% en deu anys.

Pla del llibre i la lectura

El Pla de cultura inclou un apartat dedicat al llibre i al foment de la lectura amb els objectius de desenvolupar l'hàbit lector en el conjunt de la ciutadania, el reforç de la creació literària, el foment del sector editorial i de distribució del llibre i la difusió de les biblioteques, entre d'altres.

El Pla de cultura, que ha estat coordinat per Berta Sureda, nomenada per la darrera consellera de Cultura, Fanny Tur, és un document que traça les línies que hauran de seguir les polítiques culturals dels anys vinents i identifica les línies d'actuació d'acord amb una planificació estratègica. Es va iniciar l'any 2017, tot i que al web el daten entre el 2017 i el 2018, i, des de llavors, s'han anat presentant les actuacions de manera periòdica. 

El pla preveu també un treball de cooperació amb altres administracions i l'elaboració de plans específics, programes i activitats a curt, mitjà i llarg termini. Amb vista al 2028 hi ha una proposta de deu objectius que ja haurien d'estar assolits i que es donaran a conèixer els propers dies.

EDICIÓ PAPER 06/06/2020

Consultar aquesta edició en PDF