CONFLICTE EDUCATIU
Balears 01/05/2014

Educació no respon al Defensor del Poble, que li requereix informació urgent

FAPA Mallorca va reclamar intervenció a Soledad Becerril perquè troba vulnerats els seus drets

Enric Borràs
3 min

Palma.Amb data d’ahir, l’oficina del Defensor del Poble va remetre una carta al president de FAPA Mallorca, Vicenç Rodrigo, en la qual admet que la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern balear no ha contestat al requeriment d’informació i documentació que li havia sol·licitat, el mes de febrer passat, la institució que vetlla pels drets dels ciutadans. Segons es llegeix, “davant el retard” de la Conselleria de Joana Maria Camps, l’oficina del Defensor del Poble informa que ha tornat a requerir la remissió de la informació, aquesta vegada amb caràcter d’urgència. La carta està signada per Concepció Ferrer i Casals, adjunta segona i responsable de les reclamacions en matèria educativa que arriben a la Defensora del Poble, Soledad Becerril.

El conflicte que actualment dirimeix l’oficina del Defensor del Poble sorgeix d’una reclamació efectuada el mes d’agost de 2013 per FAPA Mallorca demanant la intervenció de Soledad Becerril, com a garant dels drets dels ciutadans, ja que l’Associació de Pares i Mares de l’illa consideren vulnerat “el dret de participació de les famílies i de tota la comunitat educativa” en els consells escolars, als quals la Conselleria ha desacreditat en les seves competències.

Del mes d’agost ençà

El 23 d’agost de 2013, FAPA, en nom de les 190 associacions de mares i pares de Mallorca i de les famílies que aquestes representen, va fer arribar al Defensor del Poble una reclamació per considerar “que les famílies es troben en situació d’indefensió per les darreres actuacions de la Conselleria d’Educació en relació a l’aprovació dels projectes lingüístics als centres”. Segons expressà FAPA en la seva queixa dirigida a Soledad Becerril, “el problema va més enllà de la qüestió lingüística i pot marcar un abans i un després. La llei s’ha de complir i l’aprovació del projecte educatiu de centre, en el qual està inclòs el projecte lingüístic, és competència dels consells escolars, segons la LOE. Si això es vulnera, a partir d’ara la Conselleria podria actuar impunement sense comptar amb la comunitat educativa”.

Des del mes d’agost ençà, l’oficina del Defensor del Poble ha atès puntualment la reclamació de FAPA. A mitjan setembre, va respondre a la federació d’associacions donant per rebuda la queixa i assegurant que l’estudiarien. Per això, reclamava la documentació necessària a la Conselleria de Joana Maria Camps. En el moment més àlgid del conflicte educatiu, pocs dies abans de la gran manifestació de finals de setembre, la responsable dels temes educatius de l’oficina del Defensor del Poble, Concepció Ferrer, rebia a Madrid els representants de FAPA Mallorca, Vicenç Rodrigo, i de la COAPA, Jaume Ribas, perquè explicassinla situació i els motius que els fan sentir vulnerats els drets de les associacions familiars.

Tres mesos després, Educació no havia aportat la informació requerida en tres ocasions per la institució defensora dels drets ciutadans. I ja en aquells moments se li va haver de requerir la documentació per via d’urgència, la qual cosa va provocar que la Conselleria contestàs remetent una informació que la Defensora del Poble va qualificar d’insuficient. Per aquest motiu, el mes de febrer demanà una ampliació de la informació, una petició a la qual, a dia d’avui, gairebé tres mesos després, Educació encara no ha donat resposta. D’aquí que l’oficina dirigida per Soledad Becerril admeti de bell nou el retard que provoca la Conselleria de Joana Maria Camps en la resolució d’aquest procés de presumpta vulneració dels drets de pares i mares i hagi decidit, una vegada més, instar que la presenti per via d’urgència.

stats