Neix la primera llei de residus i sòls contaminants de Balears

El 2019 es prohibiran les bosses de plàstic i, un any més tard, la venda de vaixelles d'un sol ús. Es preveuen sancions

Aclarir competències i planificar en matèria de residus a les Illes Balears, a més de definir el paper de coordinació entre Illes. Aquests són els primers termes que recollirà la primera llei de residus i sòls contaminants de la Comunitat Autònoma. Aquest dilluns s'ha presentat l'esborrany de l'avantprojecte, que cerca "dur a terme accions contundents per poder avançar cap a la reducció dels residus, l'augment de la preparació per a la reutilització, el reciclatge i l'economia circular", segons ha explicat el director general d'Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus, Sebastià Sansó.

La llei concreta les obligacions per aconseguir els objectius de reciclatge que marca la Unió Europea, com les obligacions de recollida selectiva, les deixalleries i les tarifes diferenciades, entre d’altres que, en paral·lel, han de disposar d'ajudes per aconseguir els objectius. La llei s'avança al marc estatal i, per exemple, estableix un objectiu del 3% per al 2025 de preparació per a la reutilització dels residus municipals d’origen domèstic i un 5% per a l’any 2030.

Serà obligatori que tots els municipis prestin servei de deixalleria als ciutadans, ja sigui de manera independent o mancomunada. A més, hauran de preveure recepció de residus destinats a la preparació per a la reutilització i hauran de rebre els residus perillosos d’origen domèstic, amb l’objectiu d’assegurar una correcta gestió d’aquest tipus de residus.
 
“Potenciam també l’autocompostatge sobretot en nuclis rurals aïllats i reduïts de població, i apostam per la qualitat del compost incidint en el llindar màxim d’un 5% d’impropis (residu que com a conseqüència d’una separació incorrecta no correspon a la fracció de residu en la qual ha estat incorporada)”, ha subratllat Sansó.

Canvis principals

Quant als residus comercials, a partir de l’1 de gener de 2019 els establiments comercials no podran utilitzar bosses de plàstic, només podran usar bosses de plàstic molt lleugeres, per a la compra a granel. Un any després quedarà prohibida la venda de vaixelles d’un sol ús, llevat que siguin biodegradables o aptes per al compostatge domèstic.

La transparència és un altre pilar de la llei: no només perquè inclou el concepte de qui “ contamina paga”, sinó perquè exigeix la transparència de les tarifes, taxes i preus públics de recollida i de tractament, que a més es veuran reduïdes amb bonificacions per bones pràctiques o per raons socials. Unes bonificacions que es podran aconseguir gràcies a la creació del fons de gestió de residus, que es destinarà a finançar infraestructures i /o operacions relacionades amb la gestió dels residus, i es nodrirà del que es recapti a través de sancions o subvencions, aportacions i donacions, com les que aporten els Sistemes de Gestió Integrat.

Precisament, el règim sancionador de la llei obre la possibilitat que les entitats col·laboradores en matèria de medi ambient puguin fer tasques d'inspecció i control de les instal·lacions de gestió de residus, es podrà sancionar com a infracció lleu el “turisme de residus” i s’habilitarà el reconeixement de la responsabilitat per part de l'infractor i el pagament voluntari, que comportarà una reducció de l'import.

EDICIÓ PAPER 22/02/2020

Consultar aquesta edició en PDF