JOC

Cop letal de Cort al Casino Teatro Balear

Només dos dies després que demanàs la llicència d'activitats, l'Ajuntament diu que és "impossible"

El Casino Teatro Balear té "impossible", en paraules del tinent de batlia d'Urbanisme i Habitatge, Jesús Valls, aconseguir la llicència d'activitats, requeriment imprescindible per posar en marxa el projecte que va resultar guanyador del concurs promogut per la Conselleria d'Economia per a un nou casino a Mallorca.

L'anunci va agafar els promotors i la Conselleria mateixa per sorpresa, tenint en compte que es produeix només dos dies després que l'empresa propietat d'Eusebio Cano sol·licitàs formalment a Cort la llicència d'activitats. Va ser dimarts quan Casino Teatro Balear va registrar la petició a l'Ajuntament de Palma i l'endemà, dimecres, quan va entrar la petició de llicència d'obra major, amb un pressupost previst de 2,3 milions d'euros.

En 48 hores

Només 48 hores després de la petició, i sense que els tècnics de Cort hagin signat l'oportú informe, Jesús Valls va agafar tothom a contrapeu afirmant que "actualment, i atenent la normativa tan restrictiva que presenta l'Ordenança d'usos a les zones del centre històric actualment en vigor, l'Ajuntament de Palma no pot esbiaixar la legalitat vigent, per la qual cosa, en aquests moments, no pot concedir llicència d'obra ni d'activitats al Casino Teatro Balear, ja que el projecte presentat per l'empresa incompleix articles d'aquesta ordenança".

Jesús Valls va reconèixer que un projecte d'aquestes característiques era "una bona notícia per a Palma, perquè contribuiria a dinamitzar aquesta zona. No obstant això, lamentablement, ens hem trobat que, molt a pesar nostre, és impossible concedir la llicència d'activitat i d'obra a causa de la normativa tan restrictiva" que hi ha al centre històric.

El màxim responsable d'urbanisme de Cort va admetre que encara no hi ha un pronunciament oficial. "Les sol·licituds de llicència d'activitats i de llicència d'obra major estan sent analitzades pels tècnics de l'àrea d'Urbanisme". Però no va voler que quedàs cap dubte sobre la posició municipal: "No obstant això, i a l'espera de l'informe final, s'ha constatat per part dels tècnics que el projecte presentat no s'ajusta a la normativa".

La Conselleria d'Economia no va voler fer manifestacions oficials a l'anunci de Valls ja que, segons un portaveu autoritzat, "en principi no hi ha cap resolució formal i no ens queda més remei que esperar a veure quina és la decisió oficial de l'Ajuntament i a partir d'aquí ja es valorarà", digué.

Els promotors del Casino Teatro Balear, que havien anunciat una inversió de 10 milions d'euros i la creació de 170 llocs de treball, hauran de decidir què fan davant la imminent negativa formal de Cort, ja avançada ahir pel regidor Jesús Valls. Durant la tramitació del concurs per a la llicència del nou casino, aconseguiren del Consistori un informe d'idoneïtat com marcaven les bases. Alguns experts consideren que el concurs hauria d'haver demanat que l'esmentat informe d'idoneïtat inclogués també estrictament els aspectes urbanístics que ara posen en risc el projecte.

EDICIÓ PAPER 17/03/2019

Consultar aquesta edició en PDF