Així és com els serveis jurídics de Patrimoni volen protegir el monument de la Feixina

Un informe signat per un antic director insular al Consell de Mallorca (presidit pel PP) demana que el monòlit sigui declarat com a bé catalogat

La polèmica entorn de la protecció del monument de la Feixina ha provocat un episodi més de tensions i celebracions entre entitats, partits polítics i, fins i tot, administracions. La Ponència Tècnica de Patrimoni Històric ha reconegut l'existència de valors patrimonials suficients per no esbucar el monòlit. Aquesta decisió es fonamenta amb un informe elaborat per un director insular la legislatura passada, quan el Consell estava presidit pel PP. Ara, Miquel Barceló és el cap de Servei Jurídic de Patrimoni Històric de la institució. 

"Un sol interès pot determinar que un bé sigui declarat d'interès cultural i/o bé catalogat, o que es consideri que integra el nostre patrimoni històric", detalla aquest informe, al qual ha tingut accés l'ARA Balears. Aquesta afirmació s'interpreta a partir de la Llei 12/1998, i per la qual cosa s'exposa que "queda acreditat a l'expedient l'existència de nombrosos informes, alguns dels quals han estat emesos per organismes de prestigi internacional, que sí que manifesten que al monòlit de la Feixina hi concorren valors més que suficients per procedir a la seva declaració com a bé catalogat".

Aquest document, de fet, vol  tombar un informe tècnic emès pel cap de Secció de Béns Culturals i per la tècnica de Patrimoni Artístic del Consell insular, a més de les al·legacions presentades per Cort a la incoacció de l'expedient de declaració de bé catalogat. En aquest cas concret, reitera que "no es pot deixar de banda" l'informe d'Icomos -l'organisme internacional de caire consultiu per la Unesco-, que en demana la protecció i tomba que tingui "manca de valor patrimonial". Tot i així, cal destacar que l'Ajuntament recorda, precisament, que aquest organisme és d'àmbit " consultiu" i no vinculant i que qui en té les competències finals és el mateix Consell de Mallorca.

A més, Icomos recalca que la zona on s'ubica el monument " forma part de la declaració del Conjunt Històric de Palma", que és Bé d'Interès Cultural (BIC) i que, per tant, com a conjunt històric BIC, "s'haurà de comportar el manteniment de l'estructura urbana i arquitectònica, com també de les característiques generals del seu ambient". 

Poca atenció a la memòria històrica

Pel que fa a les al·legacions presentades per l'Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica de Mallorca, i amb relació que el monòlit "atempta contra la Llei de la memòria històrica perquè representa exaltació a la sublevació militar, la Guerra Civil i la dictadura i commemora un crim de guerra", Barceló només decreta que "no és objecte d'expedient la qüestió relativa al compliment de la memòria històrica". També recorda que l'Ajuntament adequà el 2010 el monòlit a la Llei de la memòria històrica. Així, opta per enaltir valoracions patrimonials en comptes de les que puguin estar relacionades amb els drets humans i la memòria històrica.

El document elaborat per Barceló continua donant forces als informes del PP de Palma i del Consell de Mallorca, d'ARCA, de dos arquitectes del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears i d'Icomos. 

"Davant la disparitat de criteris, s'ha d'estar al principi general de conservació del patrimoni", remarca el text, i continua: "L'Administració no pot triar si aquest bé en qüestió s'ha de protegir o no, sinó que necessàriament l'ha de protegir". A més, recorda que si acaba per ser declarat com a bé catalogat, l'Ajuntament de Palma "tindrà l'obligació d'incorporar el monument en el seu catàleg de protecció d'edificis" i, per tant, no es podrà dur a terme l'esbucament que proposa. 

Barceló valora que "els informes tècnics i manifestacions d'entitats ciutadanes que són favorables a la declaració del monòlit de la Feixina com a bé catalogat són clarament majoritàries", i que, per tant, "s'ha de decantar necessàriament pels criteris favorables a la protecció [...] d'acord amb el principi constitucional de conservació del patrimoni". A més, incideix en aquesta necessitat perquè la voluntat de l'Ajuntament és enderrocar-lo.

Tot i la votació per 5 vots a favor de la protecció, 6 abstencions i 1 en contra, cal destacar que la decisió de la ponència no és vinculant. Ara, serà traslladada a la Comissió insular de Patrimoni (on sí que hi ha representants polítics) i s'haurà de decidir si s'eleva al ple del Consell, tot i que tot sembla apuntar en aquesta direcció. 

EDICIÓ PAPER 04/04/2020

Consultar aquesta edició en PDF