Publicitat
Publicitat

Criteris de diagnòstic de l'addicció al joc

Complir entre quatre i cinc paràmetres pot suposar patir un trastorn de joc patològic. De l'1 al 4 es considera joc problemàtic.

Preocupació i planificació del joc

Planificar el pròxim contacte amb el joc, pensar en maneres d'aconseguir diners o preocupar-se per com reviure una experiència amb el joc.

Necessitat de jugar amb quantitats més altes

El joc deixa de ser excitant si no es van augmentant les quantitats de diners. Creix la necessitat d'apostar cada cop més diners.

Fracàs dels esforços per controlar el joc

Els intents de parar, controlar o interrompre el joc fracassen constantment i no es troba la manera de deixar de jugar.

Inquietud o irritabilitat quan es vol parar

La relació amb el joc i el fet de forçar interrupcions comencen a generar inquietud o irritabilitat i afecten les relacions.

Usar el joc com estratègia per fugir de problemes

Es comença a utilitzar el joc com a manera d'escapar dels problemes o alleujar l'ansietat, la culpa o la depressió.

Tornar-hi repetidament per intentar recuperar diners

Després de perdre molts diners es torna a jugar per intentar recuperar les pèrdues.

Enganyar la família o els amics

Enganyar els familiars, terapeutes o amics i mentir-los per ocultar el grau d'implicació amb el joc i el nombre d'hores destinades.

Cometre actes il·legals per finançar el joc

Cometre actes il·legals com falsificació, frau, robatori o abús de confiança per finançar el joc.

Perdre o arriscar relacions personals

Per culpa del joc es perden amistats, relacions personals, alguna oportunitat o feines.

Confiar que els altres proporcionaran diners

Esperar que altres persones, com familiars o amics, ofereixin diners per alleugerir la situació econòmica i poder continuar jugant.