Publicitat
Publicitat

PRESSUPOSTS

El Govern podrà gastar 3.162 milions d'euros el 2014

Les Balears s'endeutaran 448 milions d'euros més l'any vinent

El conseller d'Hisenda i Pressupostos, Josep Vicent Marí, va anunciar ahir que el Consell de Govern ha aprovat un límit de despesa no financera per al 2014 de 3.162,4 milions d'euros. És a dir, que els pressupostos que s'aprovin per a l'any vinent no podran superar els 3.162,4 milions d'euros de despesa efectiva, sense tenir en compte el que haurà de tornar en interessos i capital als bancs pel deute contret. "És la primera passa per a la confecció dels pressupostos generals de les Illes Balears de 2014", va explicar.

Aquesta xifra suposa un increment del 2,29% respecte de la despesa no financera aprovada en els pressupostos del 2013, que va ser de 3.091,7 milions d'euros. Però aquest "petit" augment, com l'ha qualificat el conseller, no és del tot cert. I és que els 3.091,7 milions d'enguany estan calculats tenint en compte el 0,7% de límit de dèficit permès a la comunitat inicialment i no basant-se en l'1,47% del PIB, que és el sostre de dèficit actual marcat per a les Illes Balears. Aquest 1,47% de dèficit es va establir el 31 de juliol en el marc del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), en què també s'acordà que l'objectiu de dèficit baixarà a l'1% del PIB el 2014.

D'on surt?

Per fixar aquests 3.162 ,4 milions -que representen el sostre de recursos de què disposarà el Govern l'any vinent per gastar- s'han sumat tres xifres. En primer lloc, el límit de dèficit de l'1% del PIB per al 2014, que es tradueix en 272,8 milions d'euros. En segon lloc, els ajustos previstos de comptabilitat estatal de l'any vinent. I, en tercer lloc, els ingressos no financers per al 2014 que s'han establert en 2.714,3 milions d'euros i que inclourien les transferències que es preveuen de l'Estat.

Arribats a aquest punt, si restam aquests ingressos no financers previstos per al 2014 al límit de despesa que va fixar ahir el Govern, en podem deduir l'endeutament que podrien arribar a contreure les Illes Balears amb vista a l'any 2014 i que estaria entorn dels 448 milions d'euros.

Previsions

El conseller digué ahir que l'establiment d'aquest límit de despesa no financera implica "contemplar un escenari de reactivació econòmica" i "una estabilització del deute". Martí també expressà que "és important anar abaixant el dèficit, perquè això permetrà anar reduint l'endeutament de la comunitat", i recordà que la previsió de creixement del PIB d'aquest any per a la comunitat és del 0,3%, xifra que augmentaria gairebé un punt amb vista al 2014 (1,1%).

El titular d'Hisenda i Pressuposts també es va ratificar en la futura aplicació dels nous impostos (sobre els envasos no reciclables, els vehicles de lloguer i les grans superfícies), la recaptació prevista dels quals ja s'ha inclòs en els 3.162,4 milions d'euros de despesa límit que s'ha fixat per a l'any 2014.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT

EDICIÓ PAPER 18/03/2018

Consultar aquesta edició en PDF