OPINIÓ

Tinc una empresa amb vostè

Hi ha qui considera el turisme com una empresa mixta; jo en seria un si a la paraula empresa li donem el valor d’acció, i no el de societat mercantil. L’activitat turística està en relació amb un conjunt de serveis, instal·lacions i infraestructures, públiques i privades, que li confereixen aquest caràcter mixt del qual parlava. La xarxa viària, la ferroviària, els aeroports, els museus… són elements generalment de titularitat pública imprescindibles per a aquesta activitat organitzada i de gran dimensió com és el turisme actual, de la mateixa manera que ho són els allotjaments o la restauració de propietat privada.

Si no fos suficient amb això, també podríem esgrimir el fet, reiterat, que la matèria primera de la indústria del turisme és el territori. La platja, el bosc, el patrimoni, el paisatge… són béns col·lectius, o de consideració pública, que atreuen els visitants i els inciten a viatjar. En el cas de les Illes, on quasi el 80% de l’activitat econòmica depèn de manera directa o indirecta d’aquesta  activitat, la condició d’interès general aplicada al turisme és més que evident i  justificada. Per una altra part, no és desconegut que la bondat d’una destinació i fins i tot diria la qualitat d’un col·lectiu qualsevol passa per la implicació de les persones, la població en el nostre cas. No estic parlant de l’amabilitat o de propaganda cursi com la “d’un turista un amic”; tot el contrari: penso que la implicació de la gent només es pot fer des de la independència i la responsabilitat personal davant els altres. Perquè aquesta empresa mixta és de vostè, d’aquell altre senyor i del de més enllà.

Essent la cosa així, els accionistes tenen dret a la millor informació del funcionament de l’empresa. Per la seva condició de propietari de la matèria primera i de les infraestructures que la suporten, vostè pot exigir un balanç anual que li permeti determinar el grau de salut de l’empresa mixta en la qual participa. No ho oblidi, vostè, ciutadà d’aquesta comunitat, pel fet de ser-ho, és propietari de les infraestructures i espais essencials on es desenvolupa l’activitat turística. I, sincerament, no crec que rebi les explicacions que mereix. Rebrà el fullet de propaganda amb l’augment de visitants o l’increment de beneficis de les empreses, per tal de tranquil·litzar-lo, i poc més. Vostè és  subjecte d’un experiment goebbelià basat en la reiteració de les sinuoses corbes del turisme i no el destinatari d’una informació i explicació exhaustiva i clara. 

Efectivament, els visitants arribats fins al mes d’octubre –les darreres estadístiques de què es disposa– han augmentat en relació al mateix període de l’any anterior, com se’ns anava reiterant mes a mes. Si per una altra part mirem l’informe de l’associació empresarial Exceltur, aquest assenyala que el 53,6% dels empresaris turístics de Balears revelen creixements en resultats (beneficis) per la recuperació de preus, i d’aquesta idea d’èxit sí que n’he estat receptor. Però són suficients aquests dos indicadors per a tranquil·litzar els accionistes de la nostra empresa mixta?

He indagat una mica més i resulta que el mes d’octubre, per tant comptant la temporada d’estiu, hi ha un acumulat de nits pernoctades negatiu en relació a les de l’any anterior. És a dir, el nombre de nits pernoctades pels turistes a Balears l’any 2014 serà inferior al de l’any anterior. En una indústria bona part de la qual, dissortadament, s’ha caracteritzat per ser un simple productor de llits –llits per dormir-hi els turistes–, la xifra de nits pernoctades és important. Per entendre’ns, la pèrdua de pernoctacions a Balears és equivalent al fet que a Guatemala baixi l’exportació de plàtan o a Kuwait la de petroli. Amb un agreujant: per generar aquest nombre inferior de pernoctacions, en el nostre cas, ha estat necessari que arribessin més turistes. És evident que el fet representa una pèrdua de productivitat i, a més, no sabem fins a quin punt aquesta pèrdua té una causa estructural.

Mensualment he estant llegint les notes informatives de la Secretaria d’Estat de Turisme sobre els resultats de l’enquesta de despesa turística (Egatur) i es pot comprovar que des del mes de maig la despesa efectuada pels turistes ha disminuït de manera continuada, amb la important excepció del mes d’agost, de tal manera que segurament, a data d’octubre, la despesa global acumulada hauria disminuït. Si això es confirma, i no sembla que no hagi de ser així, la nostra empresa mixta enguany ingressarà menys doblers, a pesar que el volum d’unitats venudes hagi estat superior. Podríem sospitar, tal volta, que la rendibilitat de l’empresa pugui estar baixant. 

Dins aquest context global de possible menor benefici, Exceltur ens diu que hi ha més de la meitat d’empreses que han augmentat els guanys i que quasi tota l’altra meitat els ha mantinguts. Ens hauríem de congratular que a una part dels nostres socis els vagi bé, però als altres socis com els va? Augmenta el benefici social? I els salaris? El contractes són dignes? Vostè necessita una explicació, sobretot perquè segurament està en el grup dels que no els va tan bé.

EDICIÓ PAPER 15/02/2020

Consultar aquesta edició en PDF